Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania"
Termin:

27.05.2021

Miejsce:

online

Program:

Udział:

Online

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF obecne i przyszłe wyzwania", które odbyło się 27 maja 2021 roku w godz. 10:00-11:30.

Podczas webinarium omówione zostały takie zagadnienia, jak:

 • Zmiany do MSSF
 • Ujawnienia odnośnie inwestycji we wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone
 • Rekomendacje KIMSF w zakresie prezentacji faktoringu odwróconego (supply chain financing)
 • Zmiany w MSSF dotyczące reformy IBOR - Faza 2


Wydarzenie skierowane było do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Przydatne case studies
 • Omówienie najważniejszych wyzwań związanych ze sprawozdawczością śródroczną
 • Topowe grono eksperckie
 • Możliwość zadawania pytań Prelegentom podczas webinarium

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej
10:00 - 10:05
Otwarcie webinarium

10:05 - 11:25
Zmiany do MSSF
(25' / Aleksandra Rytko, Marcin Samolik)
 • Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid-19 po 30 czerwca 2021 r.
 • Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia - koszt wypełnienia umowy
 • Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania
 • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe

Ujawnienia odnośnie inwestycji we wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone

(25' / Aleksandra Rytko, Marcin Samolik)

 • Sumaryczne informacje finansowe oraz ich uzgodnienie do wartości bilansowej udziałów
 • Wartość godziwa
 • Nieujęty udział w stratach

Rekomendacje KIMSF w zakresie prezentacji faktoringu odwróconego (supply chain financing) (15' / Krzysztof Supera)

Zmiany w MSSF dotyczące reformy IBOR - Faza 2  
(15' / Krzysztof Supera)

 • Wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań finansowych oraz na umowy leasingowe i ubezpieczeniowe
 • Praktyczne udogodnienia, wyzwania operacyjne

Prelegenci:

Krzysztof Supera Starszy Menedżer, Zespół ds. MSSF, Deloitte
Aleksandra Rytko Senior Menedżer w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, Deloitte
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:25 - 11:30
Zamknięcie webinarium
Organizatorzy
Partner
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-13

Zobacz również:

Szybkie menu