Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Stosowanie regulacji w kontekście COVID-19

OBOWIĄZUJE

W związku z nowymi wyzwaniami, które stanęły przed emitentami wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych uruchomiło program wsparcia członków Stowarzyszenia. W jego ramach udzielane są porady indywidualne związane z trudnościami w realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa na rynku kapitałowym, jak też podejmowane są działania mające na celu dostosowanie przepisów prawa i ich interpretacji do nadzwyczajnej sytuacji związanej z koronawirusem COVID-19. Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.

rekomendacje ESMA dla emitentów związane z epidemią COVID-19

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował wczoraj rekomendacje dla uczestników rynków finansowych w związku z epidemią wirusa COVID-19. Dwie z tych rekomendacji dotyczą bezpośrednio obowiązków informacyjnych emitentów w zakresie związanym z analizą wpływu epidemii na sytuację operacyjną, perspektywy rozwoju i sytuację finansową spółki. Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami ESMA pod tym adresem oraz z analogicznym komunikatem KNF pod tym adresem.

opinia seg ws. rekomendacji dot. covid-19

Europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym (ESMA) wydał wczoraj zalecenia dotyczące instytucji infrastrukturalnych i uczestników rynku w kontekście koronawirusa. Wobec emitentów sformułowane zostały oczekiwania dotyczące identyfikacji szczególnego rodzaju informacji poufnej, jaką może być wpływ obecnej sytuacji na funkcjonowanie spółki oraz dotyczące zapewnienia informacji o potencjalnych skutkach dla przyszłych danych finansowych. To ogólne zalecenie skierowane przede wszystkim do największych spółek na największych rynkach unijnych musi być jednak stosownie rozumiane na rynku polskim, gdzie regulacjom MAR poddane są głównie spółki małe i średnie – mediana wartości kapitalizacji emitentów poddanych tym wymogom wynosi zaledwie 6 mln euro (24 mln euro na rynku regulowanym, a 1,2 mln euro na rynku NewConnect).

W opinii SEG najważniejsze co emitenci mogą dziś zrobić dla ochrony inwestorów to zadbanie o ciągłość funkcjonowania spółek pomimo dramatycznych okoliczności zewnętrznych – zaburzonego łańcucha dostaw, spadającej liczby zamówień, ograniczenia efektywności i mobilności pracowników oraz ogólnej niepewności co do przyszłego rozwoju sytuacji. Oczywiście jeśli jakiś emitent dysponuje analizami pozwalającymi ocenić wpływ koronawirusa na prowadzenie biznesu, to powinien takie dane niezwłocznie opublikować. Ale poświęcanie zasobów przedsiębiorstwa na przeprowadzanie takich analiz wobec olbrzymich zagrożeń i dynamicznie zmieniającego się otoczenia nie wydaje się w tym momencie działaniem niezbędnym, a nawet mogłoby być odebrane jako działanie na szkodę spółki. 

problemy związane z raportami rocznymi

Wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego oraz inne środki, które zostały przedsięwzięte w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19, mogą negatywnie wpłynąć na proces przygotowywania raportów rocznych przez emitentów. W związku z powyższym oraz faktem, że 30 kwietnia 2020 r. upływa, przewidziany w Rozporządzeniu ws. raportów bieżących i okresowych, termin publikacji raportów rocznych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystąpiło do Ministerstwa Finansów o rozważenie wydłużenia terminu publikacji tych raportów w bieżącym roku. Niezależnie od powyższego, SEG wystosowało do Komisji Nadzoru Finansowego postulat wydania stanowiska, określającego sposób postępowania KNF w przypadku niedotrzymania przez emitentów powyższego czteromiesięcznego terminu wskutek ważnych okoliczności zewnętrznych.  

Pismo SEG do MF

Pismo SEG do KNF

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu