Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marcin Samolik

Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte

Marcin Samolik

Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte

Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie
we współpracy z klientami z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. W ramach Zespołu MSSF, zajmuje
się świadczeniem usług doradztwa w zakresie stosowania przepisów MSSF oraz interpretacji tych przepisów. Prowadzi też webcasty,
konferencje, warsztaty i seminaria z zakresu MSSF oraz jest autorem licznych publikacji prasowych związanych z tematyką MSSF. Posiada
uprawnienia biegłego rewidenta.

Szybkie menu