Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Monika Jakubczyk

Partner w Dziale Audit & Assurance Deloitte

Monika Jakubczyk

Partner w Dziale Audit & Assurance Deloitte

Posiada 13 letnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Amerykańskich Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Nadzoruje badania
sprawozdań finansowych podmiotów polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych. Zajmuje
się również świadczeniem usług doradczych z zakresu rachunkowości i finansów. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych
Rewidentów oraz MBA.

Szybkie menu