Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

29.03.2023

30.03.2023

Miejsce:

Hotel Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.


Kongres odbył się w dniach 29-30 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

W trakcie Kongresu poruszyliśmy takie zagadnienia, jak:

 • Procesy M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych
 • Zmiany KSH - grupy kapitałowe
 • Zmiany KSH - kompetencje rad nadzorczych
 • Zmiany regulacji z punktu widzenia nadzorcy
 • Najważniejsze wyzwania w obszarze compliance
 • Spory giełdowe
 • Prawo do waloryzacji wynagrodzenia z zawartego kontraktu w związku z inflacją i wzrostem kosztów
 • Transformacja cyfrowa - najważniejsze wyzwania prawne
 • Zmiany regulacyjne w ramach Listing Act
 • Proponowane zmiany w zakresie organizacji WZA
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Najważniejsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie emitentów

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Główną ideą Kongresu Prawników była integracja środowiska prawniczego oraz omówienie trendów i wyzwań mających wpływ na pracę prawnika in-house w spółkach giełdowych.

 • Szeroki zakres tematyczny
 • Topowi eksperci
 • Best practices
 • Networking


DLA KOGO?


Dla spółek notowanych na GPW, a w szczególności:

 • Osób odpowiedzialnych za zagadnienia prawne
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników in-house


Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników 2022:

Pełna relacja: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xiii-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Zaświadczenia

Zaświadczenia za uczestnictwo w wydarzeniach SEG począwszy od września 2021 są dostępne na koncie użytkownika (po zalogowaniu) w zakładce „Moje zaświadczenia”.  Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniach, które odbyły się przed wrześniem 2021 będą wystawiane wg. dotychczasowej procedury. Zobacz więcej
10:00 - 11:30
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:45
Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:45 - 12:10
Procesy M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych
 • Nowe regulacje dotyczące wezwań
 • Fuzje i przejęcia w spółkach zależnych
 • Przymusowy wykup po zmianach w KSH
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Szelenbaum Radca Prawny, Partner, B2R Law
12:10 - 12:35
Zmiany KSH - grupy kapitałowe
 • Tryb tworzenia grup kapitałowych
 • Blaski i cienie wiążących poleceń
 • Niezbędne decyzje na poziomie WZA
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
12:35 - 13:00
Zmiany KSH - kompetencje rad nadzorczych
 • Zakres „przymusowych” informacji przekazywanych radzie
 • Jak ułożyć relacje pomiędzy zarządem a radą
 • Pożądane zmiany w dokumentach korporacyjnych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
Marcin Marczuk Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal
13:00 - 13:20
Wystąpienie: Zmiany regulacji z punktu widzenia nadzorcy


dr hab. Jacek Jastrzębski Prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
13:20 - 14:30
Lunch
14:30 - 14:55
Najważniejsze wyzwania w obszarze compliance
 • Ustawa o sygnalistach
 • Wpływ sankcji na funkcjonowanie spółek giełdowych
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Grzegorz Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY
14:55 - 15:20
Spory giełdowe
 • Płaszczyzny konfliktu w spółkach giełdowych
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych
 • "ABC" bezpiecznej spółki publicznej
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
15:20 - 15:45
Prawo do waloryzacji wynagrodzenia z zawartego kontraktu w związku z inflacją i wzrostem kosztów
 • Obowiązek dokonania waloryzacji czy tylko uprawnienie?
 • Czynniki wpływające na waloryzację
 • Zarządzanie ryzykiem kontraktowym w warunkach niepewności i inflacji
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria JDP
15:45 - 16:10
Transformacja cyfrowa - najważniejsze wyzwania prawne
 • Chmura czy własny serwer - porównanie ryzyk prawnych
 • Nowe regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa - NIS II
 • Rozporządzenie e-Privacy - wpływ na biznes i compliance
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
Gerard Karp Partner kierujący zespołem Data Protection Cyber Security & Technology, DWF Poland
16:10 - 16:40
Przerwa kawowa
16:40 - 17:20
Proponowane zmiany w zakresie organizacji WZA
 • Uporządkowanie zasad udziału zdalnego
 • Elektroniczne korespondencyjne WZA
 • Inne zmiany
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Dominiak Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
17:20 - 18:30
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Symulacja WZA
 • Próba wrogiego (?) przejęcia Zwykłej Spółki SA
 • Aktywny udział uczestników Kongresu jako „akcjonariuszy”
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Marczuk Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal
Arkadiusz Górski Adwokat, Senior Associate, JDP DRAPAŁA & PARTNERS
Jarosław Grzegorz Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY
Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Katarzyna Stefaniak Associate, Radca Prawny, DWF Poland
Jakub Kutyła Adwokat, Starszy Prawnik, B2R Law
19:30 - 20:00
Koktajl
20:00 - 02:00
Wieczorna Gala, połączona z kolacją i muzyką na żywo
09:00 - 10:30
I TURA - warsztaty tematyczne
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
TURA II - warsztaty tematyczne
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Dyskusja panelowa: Najważniejsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie emitentów
 • Modyfikacje regulacji wynikających z Listing Act
 • Zmiany przepisów krajowych
 • Raportowanie ESG a compliance
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Małgorzata Szewc Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Partner Instytucjonalny
Partner Technologiczny
Patroni Medialni
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Życiorys
Łukasz Strycharczyk

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Życiorys
Joanna Kruszyńska

Joanna Kruszyńska

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • W jakim zakresie spółki publiczne wdrożyły zmiany w KSH w statutach. Czy uregulowały je na poziomie regulaminów?
 • Czy i jak spółki publiczne ograniczają pracę doradców RN?
 • Czy spółki publiczne zadecydowały o zniesieniu obowiązków informacyjnych zarządu względem RN?
 • Jakie uprawnienia związane z organizacją RN i sposobem wykonywania przez nią czynności spółki przyznały poszczególnym członkom RN?
 • Czy i na jakich warunkach spółki publiczne dopuściły możliwość podejmowania przez RN uchwał nieobjętych porządkiem obrad?
 • Na jakie rozwiązanie w zakresie sposobu obliczania kadencji organów zdecydowały się spółki publiczne?
Ewa Mońdziel

Ewa Mońdziel

Radca Prawny, Senior Associate, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys
Wojciech Bazan

Wojciech Bazan

Adwokat, Partner, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys
dr Marcin Chomiuk

dr Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Zdefiniowanie cech towaru lub usługi
 • Ustalenie obowiązków kontrahenta dotyczących zatwierdzania, koordynacji, udostepnienia zasobów
 • Moment przejścia ryzyka przy sprzedaży lub dostawie a moment odbioru
 • Prawidłowe sformułowanie klauzuli kary umownej
 • Hierarchia ważności dokumentów umownych (umowa, oferta, OWU)
 • Kwestie poboczne czy jednak istotne, a ich staranne uwzględnienie w umowy (podatki, RODO, IP)
 • Prawo do waloryzacji wynagrodzenia
 • Jak się przygotować do sporu?
Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
dr Kinga Ziemnicka

dr Kinga Ziemnicka

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Skutki utworzenia grupy spółek:

1.    Relacje pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi - czy prawo holdingowe jest potrzebne?
2.    Decyzje i dokumenty konieczne do utworzenia grupy spółek
3.    Wiążące polecenia i podstawy do odmowy ich wykonania
4.    Odpowiedzialność spółek oraz członków ich organów działających w ramach grupy spółek
5.    Zalety i wady formalnego utworzenia grupy spółek
6.    Najważniejsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji
Karol Maciej Szymański

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys
dr Radosław L. Kwaśnicki

dr Radosław L. Kwaśnicki

Radca Prawny, Senior Partner w RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys
Dariusz Kulgawczuk

Dariusz Kulgawczuk

Radca Prawny, Partner w RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Case study, czyli co widać w raportach bieżących, a co dzieje się między wierszami
 • Płaszczyzny konfliktu - rada nadzorcza, walne zgromadzenie i protokoły „grozy"
 • Statuty i regulaminy, które generują oraz minimalizują ryzyko sporu
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych
 • „ABC" bezpiecznej spółki publicznej
Gerard Karp

Gerard Karp

Partner kierujący zespołem Data Protection Cyber Security & Technology, DWF Poland

Życiorys
Marian Giersz

Marian Giersz

Counsel, DWF Poland

Życiorys
Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Counsel, DWF Poland

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Use case na temat wyzwań prawnych w trakcie transformacji cyfrowej. Podczas warsztatu zostaną omówione między innymi:

                - Zasady prawidłowego zbierania danych dla potrzeb marketingowych w świetle nadchodzących nowych regulacji
                - Na co zwrócić uwagę w kontekście chmury?

 • Czy transgraniczność chmury jest dużą przeszkodą biznesową
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w organizacji:

               - Symulacja - w oparciu o konkretny przypadek - naruszenia ochrony danych ("Incydentu")
               - Sposoby komunikacji z organem, komunikacji wewnętrznej i z ewentualnymi poszkodowanymi
               - Zagadnienia związane z bezpieczeństwem chmury

Wojciech Niezgodziński

Wojciech Niezgodziński

Dyrektor, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys
Justyna Hamada

Justyna Hamada

Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys
Anna Chimkowska

Anna Chimkowska

BD Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys
Błażej Stromczyński

Błażej Stromczyński

Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Serdecznie zapraszamy na kreatywne warsztaty prowadzone przez ekspertów EY Forensics. Celem gry jest zbudowanie od podstaw efektywnego systemu compliance. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli skonfrontować się z wyzwaniami regulacyjnymi i biznesowymi takimi jak ograniczony budżet, ryzyko sankcyjne, manipulacje danymi czy zdarzenia losowe, na które mogą natrafić w codziennej pracy.

Dzięki autorskiej i innowacyjnej koncepcji, gracze przetestują skuteczność zaimplementowanych mechanizmów zarządzania zgodnością. Zapraszamy do rozgrywki i merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Piotr Szelenbaum

Piotr Szelenbaum

Radca Prawny, Partner, B2R Law

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Zagadnienia dotyczące procesów M&A prowadzonych przez spółki publiczne wracają jako jeden z gorętszych tematów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka - konsolidacja niektórych branż, nowe wyceny spółek, transformacje grup kapitałowych, ale też nowe regulacje np. w zakresie publicznych wezwań oraz KSH. W ramach panelu i warsztatów chcielibyśmy przyjrzeć się głównym nowym tendencjom w procesach M&A, zarówno w transakcjach, w których spółka publiczna pełni rolę tzw. targetu, jak i w projektach, gdzie pełni rolę aktywnego inwestora.

Jednym z elementów dyskusji będą również konsolidacje w ramach grup kapitałowych spółek publicznych. W trakcie warsztatów chcemy skoncentrować się na tych klauzulach umownych stosowanych w transakcjach M&A, które pomogą zabezpieczyć się ryzykiem związanym z nadzwyczajną zmianą okoliczności, ryzykiem kursowym, utratą klientów czy dostawców. Wobec dynamicznych zmian gospodarczych spowodowanych m.in. wojną, pandemią i kryzysem energetycznym kwestie te zyskują coraz większe znaczenie.

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2023-04-05

Zobacz również:

Szybkie menu