Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Małgorzata Szewc

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Małgorzata Szewc

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Małgorzata Szewc, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendystka programu Tempus – Uniwersytet w Heidelbergu). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse publiczne oraz Administracja Europejska. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. 

W latach 2006-2022 urzędnik mianowany w Ministerstwie Finansów – zajmowała się współpracą międzynarodową (KE, EFRAG, IASB) i unijnymi regulacjami w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego. Przez 16 lat reprezentowała Polskę w Komitecie Regulacyjnym ds. Rachunkowości (ARC działającym przy KE) odpowiedzialnym m.in. za opiniowanie standardów MSR/MSSF przyjmowanych do prawa UE, oraz w Grupie Roboczej Rady UE ds. prawa spółek (prace legislacyjne nad dyrektywą ws. sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw, rewizją dyrektyw ws. rachunkowości, dyrektywą ws. ujawniania informacji niefinansowych NFRD i ostatnio nad dyrektywą ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD).

Członek zespołu redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN). W latach 2018-2019 współtworzyła i koordynowała projekt Ministerstwa Finansów z instytucjami zewnętrznymi dotyczący wdrożenia dyrektywy NFRD w Polsce (raport MF pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”).


Szybkie menu