Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
V Forum Sporów Korporacyjnych
Termin:

29.09.2015

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Partnerami konferencji: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelariami prawnymi - Dentons, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, Wardyński i Wspólnicy - miało przyjemność zaprosić na "V Forum Sporów Korporacyjnych", które odbyło się 29 września 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Partnerem Technologicznym wydarzenia był Unicomp-WZA.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy 4 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej. W pierwszej kolejności postaraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy? W gronie ekspertów z dziedziny prawa rynku kapitałowego, omówiliśmy możliwe przesłanki (nierzetelność publikowanych informacji, szkody wynikające z insider trading, sprzeciwy wobec połączeń, odpowiedzialność prospektowa), polskie regulacje i kierunek orzecznictwa Sądu Najwyższego (rozszerzenie zakresu stosowania ustawy), ryzyka dla spółek i ich władz oraz możliwości ich minimalizacji, a także przygotowanie do obrony przed pozwem zbiorowym (sygnały ostrzegawcze, mechanizmy kontroli wewnętrznej, szybkość reagowania, profesjonalna pomoc prawna). Następnie skoncentrowaliśmy się na roli rady nadzorczej w kontekście informacji o spółce. Przedstawiliśmy między innymi zagadnienia związane z dostępem do informacji i możliwości przekazywania ich akcjonariuszom (w tym Skarbowi Państwa), dostępem do informacji w ramach grup kapitałowych, funkcjonowaniem członków Rady Nadzorczej jako reprezentantów akcjonariuszy mniejszościowych oraz odpowiedzialnością dotyczącą obiegu informacji w spółce w kontekście regulacji MAR.

Podczas drugiej części Forum dyskutowaliśmy kwestie związane z ochroną przed niekorzystnymi transakcjami spółki z podmiotami powiązanymi (dostęp akcjonariuszy do informacji na temat spółki i transakcji dokonywanych z jej udziałem, ograniczenia dotyczące transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotami powiązanymi, odpowiedzialność członków władz spółki wobec samej spółki i wobec akcjonariuszy - rozwiązania krajowe i zagraniczne, roszczenia wynikające ze szkody pośredniej - spadek wartości akcji na skutek niekorzystnych rozporządzeń majątkiem spółki) oraz procedurą restrukturyzacyjną na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego (optyka potrzeby zarządu a rady co do konieczności wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej, kwestia sporów odnośnie przedmiotu i procedury restrukturyzacji - wejście w procedurę drugiej szansy, problem wykonywania zasady zwiększonej aktywności wierzycieli w procedurze restrukturyzacyjnej versus prawa właścicielskie).

Dodatkowe informacje

Konferencja była skierowana do działów prawnych w spółce giełdowej.

Transmisja

Transmisję online przeprowadziło GPW Media.13:00 - 13:15
Rejestracja uczestników i kawa powitalna

13:15 - 13:30
Otwarcie forum
Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:30 - 14:15
Debata I: Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy?
 • Możliwe przesłanki: nierzetelność publikowanych informacji, szkody wynikające z insider trading, sprzeciwy wobec połączeń, odpowiedzialność prospektowa
 • Polskie regulacje i kierunek orzecznictwa SN (rozszerzenie zakresu stosowania ustawy)
 • Ryzyka dla spółek i ich władz oraz możliwości ich minimalizacji
 • Przygotowanie do obrony przed pozwem zbiorowym - sygnały ostrzegawcze, mechanizmy kontroli wewnętrznej, szybkość reagowania, profesjonalna pomoc prawna

Uczestnicy:
Anna Krysiak, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Patrick Radzimierski, Partner, Dentons
Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Prelegent:

dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:15 - 15:00
Debata II: Rola rady nadzorczej a informacje o spółce
 • Dostęp do informacji a możliwość przekazywania ich akcjonariuszom (w tym Skarbowi Państwa)
 • Dostęp do informacji w ramach grup kapitałowych
 • Funkcjonowanie członków Rady Nadzorczej jako reprezentantów akcjonariuszy mniejszościowych
 • Odpowiedzialność związana z obiegiem informacji w spółce w kontekście regulacji MAR

Uczestnicy:
Prof. Aleksander Chłopecki, Of Counsel, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Prelegent:

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:00 - 15:15
Przerwa kawowa
15:15 - 16:00
Debata III: Ochrona przed niekorzystnymi transakcjami spółki z podmiotami powiązanymi
 • Dostęp akcjonariuszy do informacji na temat spółki i transakcji dokonywanych z jej udziałem
 • Ograniczenia dotyczące transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotami powiązanymi
 • Odpowiedzialność członków władz spółki wobec samej spółki i wobec akcjonariuszy - rozwiązania krajowe i zagraniczne
 • Roszczenia wynikające ze szkody pośredniej - spadek wartości akcji na skutek niekorzystnych rozporządzeń majątkiem spółki

Uczestnicy:
Paweł Grabowski, Partner, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Prelegent:

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:00 - 16:45
Debata IV: Procedura restrukturyzacyjna na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego
 • Optyka potrzeby zarządu a rady co do konieczności wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej
 • Kwestia sporów odnośnie przedmiotu i procedury restrukturyzacji (wejście w procedurę drugiej szansy)
 • Problem wykonywania zasady zwiększonej aktywności wierzycieli w procedurze restrukturyzacyjnej versus prawa właścicielskie

Uczestnicy:
Prof. Michał Królikowski, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Anna Maria Pukszto, Partner, Dentons

Prelegent:

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:00 - 16:45
Lunch
Partnerzy
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-30

Zobacz również:

Szybkie menu