Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Anna Maria Pukszto

Partner, Dentons

Anna Maria Pukszto

Partner, Dentons

Anna Maria Pukszto, Partner, Dentons

Stoi na czele Praktyki Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Jest również członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu.

Od wielu lat Anna Pukszto jest uznanym i polecanym ekspertem w zakresie restrukturyzacji i upadłości, w tym upadłości transgranicznych oraz transakcji sprzedaży aktywów i długów niewypłacalnych przedsiębiorców.

Była konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie, autorem i współautorem licznych publikacji, w tym raportów wydanych przez Parlament Europejski dotyczących propozycji harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie wspólnotowym. W maju 2015 roku została powołana przez Ministra Gospodarki w skład Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

W ramach praktyki postępowań sądowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z upadłością (w tym zaskarżaniu transakcji ze szkodą dla wierzycieli), jak również sporach infrastrukturalnych i gospodarczych.

W swojej praktyce w dziedzinie arbitrażu uczestniczyła w wielu głośnych postępowaniach dotyczących inwestycji zagranicznych w Polsce i transakcji handlowych (w tym sporach rozstrzyganych przez trybunały arbitrażowe przy LCIA, ICC, VIAC) oraz postępowaniach post-arbitrażowych.

Szybkie menu