Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Anna Krysiak

Adwokat, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Anna Krysiak

Adwokat, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Anna Krysiak, Adwokat, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego kieruje zespołem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. W swojej praktyce koncentruje się na tworzeniu i realizacji skutecznych strategii procesowych oraz wypracowywaniu optymalnych rozwiązań prawnych, doradza Klientom instytucjonalnym w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Adwokat Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała Klientów – w tym czołowe spółki z branż telekomunikacyjnej, energetycznej, kolejowej – w wielu skomplikowanych i precedensowych postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. W trakcie praktyki zawodowej zyskała bogate doświadczenie w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy. Dysponuje również doświadczeniem w prowadzeniu sporów w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego, w którym pojawiają się problemy z ustaleniem jurysdykcji sądów, oraz prawa właściwego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych i handlowych rozstrzyganych z wykorzystaniem instrumentów prawa wspólnotowego oraz konwencji międzynarodowych. Adwokat Anna Krysiak z powodzeniem uczestniczy także w prowadzeniu negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia sporów. Ma również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji publicznej i w reprezentowaniu Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zwłaszcza w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Adwokat Anna Krysiak jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu postępowania arbitrażowego. Czynnie uczestniczy w charakterze prelegenta w specjalistycznych konferencjach i panelach dyskusyjnych.

Szybkie menu