Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Prof. UW, dr hab. Aleksander Chłopecki

Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans

Prof. UW, dr hab. Aleksander Chłopecki

Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans

Prof. Aleksander Chłopecki, Of Counsel, Dentons

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
Prof. Chłopecki jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz niezależnym członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. W swej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU.
Doświadczenie:

 • Koncesjonowanie funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich.
 • Tworzenie dokumentów prawnych zabezpieczających emisję obligacji, bankowych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych.
 • Sporządzanie prospektów emisyjnych (fuzje banków, podwyższenie kapitału zakładowego największych polskich banków).

Prof. Chłopecki jest autorem i współautorem dziewięciu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu, a także współautorem części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.
Działalność zawodowa:
Członkostwo:

 • Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, wrzesień 2008 do teraz
 • Niezależny członek rady nadzorczej spółki giełdowej, Marvipol, 2009 do teraz
 •  Członek ESMA, Securities and Markets Stakeholder Group, 2010 – 2013
 • Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2004 – 2006

Zatrudnienie:

 • Of Counsel, Dentons (wcześniej Salans), 2010 do teraz
 • Profesor, Kierownik Pracowni Prawa Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Współpraca z kancelariami prawniczymi, Warszawa, 1996 – 1997; 2000 – 2001; 2006 do teraz
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej, PZU, 2005 – 2006
 • Zastępca Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 2001 – 2004

Szybkie menu