Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Termin:

10.05.2017

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", która odbyła się 10 maja 2017 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawili aktualizację statusu wdrożenia Rozporządzenia UE w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (zwiększenie zakresu obowiązków komitetów audytu, oczekiwane zmiany w kompozycji komitetów audytu, sformalizowane zasady współpracy komitetu audytu z audytorem) oraz zagadnienia związane z MSSF 16 - sprzedaż i leasing zwrotny (ocena, czy przeniesienie składnika aktywów stanowi sprzedaż, przeniesienie składnika aktywów nie jest sprzedażą, przeniesienie składnika aktywów jest sprzedażą, zasady przejścia) i implementacją MAR w polskim systemie prawnym (informacja poufna - identyfikacja, publikacja i opóźnianie zgodnie z MAR, najważniejsze zmiany w zakresie okresów zamkniętych i listy insiderów, zmiany w zakresie sankcji za naruszenie regulacji).

W dalszej części konferencji dyskutowaliśmy między innymi o MSSF 9 - kluczowe zmiany w obszarze rachunkowości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw niefinansowych (podsumowanie kluczowych zmian pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 w obszarze rachunkowości zabezpieczeń, kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń pod MSSF 9, testowanie skuteczności powiązań zabezpieczających, ujawnienia dla rachunkowości zabezpieczeń, od kiedy stosować rachunkowość zabezpieczeń zgodną z wymaganiami MSSF 9), szacowaniu ryzyka finansowego związanego z naruszeniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w świetle praktyki Prezesa UOKiK oraz ostatnich zmian legislacyjnych (brak jednolitości praktyki Prezesa UOKiK w zakresie nakładania kar na przedsiębiorców za naruszenia prawa ochrony konkurencji, wpływ odwołań do SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego na poziom ryzyka finansowego związanego z karą za naruszenie regulacji antymonopolowych, znaczny poziom luzu decyzyjnego Prezesa UOKiK w zakresie wysokości kar finansowych dla członków zarządu za naruszenia prawa ochrony konkurencji, nowe rodzaje obciążeń finansowych nakładanych przez Prezesa UOKiK w ramach postepowań związanych z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, problemy z oszacowaniem wielkości ryzyka finansowego związanego z możliwością dochodzenia przez podmioty prywatne odszkodowania wynikającego z naruszenia prawa konkurencji) oraz VAT - kluczowe zmiany w 2017 roku (sankcje podatkowe, zasady stosowania, możliwości uniknięcia, mechanizm odwróconego VAT-u na dodatkowe towary i usługi, klauzula obejścia prawa w kontekście VAT, kluczowe tematy kontroli podatkowych, w tym wyłudzenia VAT, stawki obniżone).

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.
12:30 - 12:45
Rejestracja gości i kawa powitalna
12:45 - 12:55
Otwarcie konferencji
12:55 - 13:35
Aktualizacja statusu wdrożenia Rozporządzenia UE w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
 • Zwiększenie zakresu obowiązków komitetów audytu
 • Oczekiwane zmiany w kompozycji komitetów audytu
 • Sformalizowane zasady współpracy komitetu audytu z audytorem
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
13:35 - 14:05
MSSF 16 - Sprzedaż i leasing zwrotny - czy będą zmiany?
 • Ocena, czy przeniesienie składnika aktywów stanowi sprzedaż
 • Przeniesienie składnika aktywów nie jest sprzedażą
 • Przeniesienie składnika aktywów jest sprzedażą
 • Zasady przejścia
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte
14:05 - 14:35
Implementacja MAR w polskim systemie prawnym
 • Informacja poufna - identyfikacja, publikacja i opóźnianie zgodnie z MAR
 • Najważniejsze zmiany w zakresie okresów zamkniętych i listy insiderów
 • Zmiany w zakresie sankcji za naruszenie regulacji
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
14:35 - 14:50
Przerwa kawowa
14:50 - 15:25
MSSF 9: kluczowe zmiany w obszarze rachunkowości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw niefinansowych
 • Podsumowanie kluczowych zmian pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 w obszarze rachunkowości zabezpieczeń
 • Kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń pod MSSF 9
 • Testowanie skuteczności powiązań zabezpieczających (rebalancing oraz wpływ na skuteczność powiązań zabezpieczających, ryzyko kredytowe oraz wpływ na skuteczność powiązań zabezpieczających, komponenty ryzyka dla pozycji niefinansowych)
 • Ujawnienia dla rachunkowości zabezpieczeń
 • Od kiedy stosować rachunkowość zabezpieczeń zgodną z wymaganiami MSSF 9
Robert Karczmarczyk Dyrektor Risk Advisory, Deloitte
15:25 - 16:00
Szacowanie ryzyka finansowego związanego z naruszeniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w świetle praktyki Prezesa UOKiK oraz ostatnich zmian legislacyjnych
 • Brak jednolitości praktyki Prezesa UOKiK w zakresie nakładania kar na przedsiębiorców za naruszenia prawa ochrony konkurencji
 • Wpływ odwołań do SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego na poziom ryzyka finansowego związanego z karą za naruszenie regulacji antymonopolowych
 • Znaczny poziom luzu decyzyjnego Prezesa UOKiK w zakresie wysokości kar finansowych dla członków zarządu za naruszenia prawa ochrony konkurencji
 • Nowe rodzaje obciążeń finansowych nakładanych przez Prezesa UOKiK w ramach postepowań związanych z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów (tzw. rekompensata publiczna, której maksymalna wysokość nie jest ograniczona)
 • Problemy z oszacowaniem wielkości ryzyka finansowego związanego z możliwością dochodzenia przez podmioty prywatne odszkodowania wynikającego z naruszenia prawa konkurencji
Katarzyna Karasiewicz Partner Associate, Deloitte Legal
16:00 - 16:40
VAT - kluczowe zmiany w 2017 roku
 • Sankcje podatkowe, zasady stosowania, możliwości uniknięcia
 • Mechanizm odwróconego VAT-u na dodatkowe towary i usługi
 • Klauzula obejścia prawa w kontekście VAT
 • Kluczowe tematy kontroli podatkowych, w tym wyłudzenia VAT, stawki obniżone itp.


Krzysztof Wilk Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte
16:40 - 17:10
Lunch
Organizatorzy
Partner
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-26

Zobacz również:

Szybkie menu