Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF - RELACJA
Termin:

09.05.2012

Miejsce:

Sala Notowań warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjmeność zaprosić na seminarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF", które odbyło się 9 maja 2012 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4).

Podczas konferencji omówione zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które omówiliśmy pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom, dotyczącym rozliczania połączeń jednostek gospodarczych, które jak obserwujemy są ostatnio aktualnym tematem, w związku z licznymi reorganizacjami grup kapitałowych oraz większą aktywnością na rynku transakcji fuzji i przejęć. Zbliża się również nieuchronnie wejście w życie szeregu nowych standardów. Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa zagadnienia związane z ich wdrożeniem: kwestie dotyczące rozpoznawania i wyceny przychodów od strony konsekwencji wpływu zmian na przykładowe branże (m.in. telekomunikacyjną, informatyczną, motoryzacyjną, detaliczną) oraz zagadnienia dotyczące rozliczania wspólnych ustaleń umownych (nowy MSSF11). Tradycyjnie przedstawiliśmy również aktualne zmiany podatkowe, istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych spółek giełdowych należących do SEG.
11:45 - 12:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12:00 - 12:10
Otwarcie seminarium
Zbigniew Adamkiewicz Partner w dziale audytu, Deloitte
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:10 - 12:45
Przykładowe niezgodności w rocznych sprawozdaniach finansowych i ich wpływ na sprawozdania półroczne
 • Obszary zastrzeżeń podmiotów uprawnionych do badania w opiniach i raportach.
 • Wymogi MSSF dot. ujawnień – wnioski z analizy sprawozdań finansowych.
Ewa Dudkowska Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
12:45 - 13:30
Połączenia jednostek gospodarczych – czy ważna jest tylko wartość godziwa nabytych aktywów netto?
 • Udziały niestanowiące kontroli:
 • Jak je wyceniać;
 • Wpływ na test na utratę wartości firmy;
 • Konsekwencje kapitałowe przy późniejszym wykupie udziałów.
 • Wynagrodzenie warunkowe:
 • Definicja oraz kiedy należy je uwzględniać;
 • Kapitał czy zobowiązanie finansowe - jak ujmować późniejsze zmiany.
Marcin Samolik Biegły Rewident, Starszy Menedżer Audit & Assurance Deloitte
13:30 - 14:00
Wspólne ustalenia umowne
 • Wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia, Identyfikacja, prezentacja.
 • Przykład wpływu MSSF 11 na branżę nieruchomości.
 • Porównanie MSR 31 i MSSF 11.
Piotr Świętochowski Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte
14:00 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 15:00
Na kogo wpłyną zmiany w zakresie rozpoznawania przychodów? – wpływ zmian na wybrane branże
 • Sprzedaż wieloelementowa.
 • Zmiany w podejściu do wyceny (cena transakcji, wycena upustów i rabatów dla klientów, prawa zwrotu, wartość pieniądza w czasie).
 • Ograniczenia co do rozpoznania przychodu.
Monika Jakubczyk Partner w Dziale Audit & Assurance, Deloitte
15:00 - 15:30
Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany
 • Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z emisją akcji, która nie doszła do skutku w świetle niedawnego wyroku NSA.
 • Odliczenie VAT od wydatków na emisję akcji w świetle najnowszych interpretacji prawa podatkowego i orzecznictwa.
 • „Nowe” podejście do agio przy aportach rzeczowych.
 • Linia orzecznicza dotycząca dywidend rzeczowych i podobnych form dystrybucji majątku do właściciela.
 • Opodatkowanie CIT spółek komandytowo akcyjnych.
Aleksander Kot Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
15:30 - 16:00
Lunch
Organizatorzy
Patroni
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu