Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Ewa Dudkowska

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Ewa Dudkowska

Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Od 1991 r. związana zawodowo z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej oraz obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym. Współtworzy standardy informacyjne obowiązujące na rynku kapitałowym, biorąc aktywny udział w przygotowywaniu regulacji prawnych oraz uczestnicząc w pracach komitetów ESMA – European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). 

Szybkie menu