Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
IX Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

13.02.2018

14.02.2018

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na IX Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 13-14 lutego 2018 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane były 2 bloki tematyczne - zmiany w obszarze korporacyjnym oraz nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszyliśmy takie kwestie, jak: spółka europejska jako spółka akcyjna (procedura przekształcenia i konsekwencje, korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej, spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych), elektroniczna tożsamość w spółce giełdowej (korzyści dla spółki, weryfikacja tożsamości kontrahentów, precyzyjnie określony moment zawarcia transakcji), osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym (kogo może dotyczyć, jak minimalizować ryzyko, jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka), manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji (konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji. manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjnej).

W trakcie drugiej sesji plenarnej skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z pozycją i odpowiedzialnością zarządu w procesie M&A (udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence, oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA, odpowiedzialność za zerwanie negocjacji) oraz obowiązkami informacyjnymi - ryzyka dla władz spółek publicznych (członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych, analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień, możliwości zarządzania ryzykiem). Zastanowimy się co dalej z polskim rynkiem kapitałowym biorąc pod uwagę poszczególne aspekty: Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej - jakich zmian można oczekiwać, Unia Rynków Kapitałowych - szanse dla wzmocnienia polskiego rynku oraz alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań. Następnie przeanalizowaliśmy organizację i przebieg WZA (najważniejsze wyzwania, najczęstsze problemy, największe konsekwencje).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu przeprowadzona została dyskusja panelowa - Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym (zmiana filozofii nadzoru, niezbędne procedury w spółkach, audyt regulacyjny), podczas której odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania uczestników Kongresu.

Tematów do dyskusji była oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 10. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 5-6 marca 2019 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

Pełna relacja z wydarzeniahttp://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/viii-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

12:00 - 12:50
Rejestracja gości oraz kawa powitalna
12:50 - 13:00
Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
BLOK I: Zmiany w obszarze korporacyjnym
13:00 - 14:30
Spółka europejska jako spółka akcyjna
 • Procedura przekształcenia i konsekwencje (zasada ciągłości)
 • Korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej
 • Spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr M. Szelenbaum Partner, Kancelaria SPCG
13:00 - 14:30
Osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym
 • Korzyści dla spółki
 • Weryfikacja tożsamości kontrahentów
 • Precyzyjnie określony moment zawarcia transakcjI 
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Wojdyło Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
13:00 - 14:30
Osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym
 • Kogo może dotyczyć
 • Jak minimalizować ryzyko
 • Jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Łukasz Trochimiuk Adwokat, Crido Taxand
Andrzej Puncewicz Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
13:00 - 14:30
Manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji
 • Manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjne
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal
14:30 - 15:30
Lunch
BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów
15:30 - 17:00
Pozycja i odpowiedzialność zarządu w procesie M&A
 • Udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence
 • Oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA
 • Odpowiedzialność za zerwanie negocjacji
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Zbigniew Jara Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający JARA DRAPAŁA & PARTNERS
dr Marcin Chomiuk Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
15:30 - 17:00
Obowiązki informacyjne - ryzyka dla władz spółek publicznych
 • Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień
 • Możliwości zarządzania ryzykiem
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:30 - 17:00
Co dalej z polskim rynkiem kapitałowym?
 • Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej - jakich zmian można oczekiwać
 • Unia Rynków Kapitałowych - szanse dla wzmocnienia polskiego rynku
 • Alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Ida Komorowska-Moj Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy
Szymon Gałkowski Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych w Kochański Zięba i Partnerzy
15:30 - 17:00
Organizacja i przebieg WZA
 • Najważniejsze wyzwania
 • Najczęstsze problemy
 • Największe konsekwencje
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
17:00 - 17:30
Przerwa kawowa
17:30 - 19:00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Andrzej Knap Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr M. Szelenbaum Partner, Kancelaria SPCG
dr Marcin Chomiuk Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
Marcin Marczuk Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal
Rafał Rapala Radca Prawny, Starszy Partner, Szef praktyki prawa korporacyjnego oraz rynków kapitałowych, Kochański & Partners
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Michał Krystkiewicz Starszy Specjalista, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Mateusz Rogoziński Partner, Adwokat, Crido Legal
20:00 - 00:00
Wieczór Ostatkowy
 • Quiz
 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
TURA I - warsztaty tematyczne
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
TURA II - warsztaty tematyczne
Partner Instytucjonalny
Partner Wspierający
Partnerzy
Partner Technologiczny
Patroni Medialni
Piotr M. Szelenbaum

Piotr M. Szelenbaum

Partner, Kancelaria SPCG

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Najnowsze zmiany w regulacjach dotyczących wezwań
 • Wezwanie a SPA
 • Największe problemy w kształtowaniu struktury i warunków wezwania
 • Cena minimalna a cena w wezwaniu
 • Stanowisko spółki
Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Łukasz Lasek

Łukasz Lasek

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Systemowe regulacje dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem 
 • Nowe przepisy a specyfika spółki giełdowej
 • Zadania służb prawnych w tym zakresie
Mateusz Rogoziński

Mateusz Rogoziński

Partner, Adwokat, Crido Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Przebieg zagranicznej akwizycji
 • Różnice pomiędzy akwizycją krajową a zagraniczną
 • Rola doradców prawnych w ekspansji zagranicznej
 • Specyficzne lokalne regulacje prawne
 • Specyficzne ryzyka przy akwizycji zagranicznej
 • Minimalizacja ryzyk spółki (inwestora) i jej władz
 • Nietypowe sposoby finansowania akwizycji zagranicznej
Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

Życiorys
Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Wspólnik, Radca Prawny Kancelaria GESSEL

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Korzyści płynące z przeprowadzenia buy-back’u
 • Regulacje prawne i uwarunkowania mające wpływ na proces skupu akcji własnych
 • Sposoby finansowania
 • Buy-back z wykorzystaniem Rozporządzenia MAR – zasada bezpiecznej przystani
 • Okresy zamknięte a buy-back
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski

Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Życiorys
Maciej Geromin

Maciej Geromin

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, KMG.Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

W trakcie warsztatu omówione zostaną spotkane przez nas ostatnio w praktyce obrotu i praktyce organów państwa skomplikowane przypadki prawne, związane z praktyką stosowania obowiązujących przepisów:
a) zarządzanie informacją poufną i symetrią informacyjną wśród akcjonariuszy w grupie kapitałowej,
b) zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi w grupie kapitałowej,
c) inwestowanie przez insidera w akcje spółki z zerwaniem obowiązków informacyjnych.
Zbigniew Jara

Zbigniew Jara

Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Życiorys
dr Marcin Chomiuk

dr Marcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Spółkowo-korporacyjna hierarchia vs. organizacja matrixowa w koncernie
Odpowiedzialność członka zarządu spółki zależnej w (matriksowej) strukturze koncernów/ holdingów
Granice wykonywania „władztwa koncernowego” przez spółkę dominującą z perspektywy zarządu spółki zależnej
Interes spółki dominującej a interes spółki zależnej 
Struktura matrixowa vs. prawo pracy
Statut, umowa holdingowa - skuteczny sposób obrony przed odpowiedzialnością?
Ida Komorowska-Moj

Ida Komorowska-Moj

Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy

Życiorys
Paweł Mardas

Paweł Mardas

Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Przebieg procesu M&A
 • Dokumentacja transakcyjna
 • Uczestnicy procesu M&A
 • Przygotowanie due diligence
 • Zarządzanie informacją poufną podczas M&A
Rafał Wawrzyniak

Rafał Wawrzyniak

Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Wraz z rozwojem technologii i powszechną digitalizacją procesów biznesowych coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia spójności, integralności i niezaprzeczalności wymienianych informacji na każdym etapie ich przetwarzania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kooperacji podmiotów różnej wielkości i zaawansowania technologicznego, które korzystają w wewnętrznych procesach z niezależnych i autonomicznych systemów informatycznych, a jednocześnie wymagają współpracy z innymi. Wszystko to, zwłaszcza w erze globalizacji, było do tej pory trudne do zaadresowania. Pojawienie się blockchain jako technologii rozproszonego rejestru przyniosło obietnicę zmiany dotychczasowego spojrzenia na wszystkie te wyzwania.  

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie rozwiązanie stanowiące ekwiwalent głosowania korespondencyjnego na WZ (eVoting) w oparciu o tę właśnie technologię. Rozwiązanie to zostało opracowane w ramach projektu badawczego prowadzonego przez KDPW S.A. i stanowi pierwszy tego typu pilotaż realizowany w Polsce.

Na wybór eVoting jako przypadku użycia wybranego do realizacji pilotażu technologicznego dla blockchain, poza istotnymi kwestiami technicznymi, wpływ miały przede wszystkim potencjał rynku i możliwość wykorzystania rozwiązania bez blokujących barier w obszarze regulacyjnym. Dodatkowo, nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie znacząco ułatwiłoby dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach. Pozwoliłoby również śledzić cały proces i brać w nim czynny udział z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a także zapewniłoby wgląd w wyniki głosowań, w tym sposób oddania głosów przez inwestora.  

Na przykładzie działającego prototypu omówiona zostanie sama technologia i jej szeroki potencjał w wielu obszarach, a także spojrzenie KDPW na jej wykorzystania przy wsparciu dla procesu głosowania korespondencyjnego.

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-26

Zobacz również:

Szybkie menu