Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Pakiet propozycji legislacyjnych KE dotyczących Listing Act

Data publikacji: 2022-12-08

07.12.2022 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących Listing Act. Wniosek dotyczący zmian w pakiecie Listing Act swoim zakresem obejmuje tematykę:

  • zmian w MAR (więcej informacji TUTAJ)
  • zmian w rozporządzeniu prospektowym (więcej informacji TUTAJ)
  • zmian w MIFID w tym w zakresie analiz spółek (więcej informacji TUTAJ)
  • projekt nowej dyrektywy o uprzywilejowaniu co do prawa głosu (więcej informacji TUTAJ)

Wniosek ten jest efektem konsultacji Listing Act przeprowadzonych w okresie od listopada 2021 r. do lutego 2022 r., a także dalszych rozmów na temat najistotniejszych kwestii (SEG było w stałym kontakcie z KE w zakresie kosztów i korzyści notowania). Konsultacje Listing Act obejmowały swym zakresem tematycznym: ocenę środowiska regulacyjnego (przyczyny słabej kondycji rynku, koszty i korzyści notowania, czynniki zniechęcające do debiutów), prospekt emisyjny (pożądany zakres informacji, koszty, doświadczenia z "szybkim prospektem"), MAR (dualna definicja informacji poufnej, doprecyzowanie definicji informacji poufnej, reżim opóźniania informacji poufnej, proporcjonalność sankcji, możliwe wyjątki dla małych spółek), inne obszary regulacji (raportowanie okresowe, wchodzenie na rynek poprzez odwrotne przejęcia, warunki dopuszczenia do obrotu, specjalny reżim regulacyjny dla małych spółek).

Swoją odpowiedź na konsultacje Stowarzyszenie przesłało 10.02.2022 r. i można się z nią zapoznać TUTAJ. Wniosek KE konsumuje dużą część postulatów zgłoszonych przez SEG.Data aktualizacji: 2022-12-20

Szybkie menu