Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt dyrektywy o uprzywilejowaniu co do prawa głosu

Data publikacji: 2022-12-08

W dniu 07.12.2022 r. w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom (powstałego jako efekt konsultacji KE Listing Act) przedstawiony został projekt Dyrektywy o uprzywilejowaniu co do prawa głosu. Wniosek dotyczący nowej dyrektywy powstał po to, aby rozwiązać bariery regulacyjne pojawiające się na etapie poprzedzającym pierwszą ofertę publiczną, a w szczególności nierówne szanse, jakie napotykają spółki w całej UE w zakresie możliwości emitowania akcji uprzywilejowanych co do głosu, gdy decydują się na notowanie na rynku rozwoju MŚP. Celem dyrektywy jest umożliwienie zachowania założycieli nad spółką po upublicznieniu. 

Z projektem i jego najważniejszymi założeniami można się zapoznać poniżej.

Data aktualizacji: 2022-12-12

Szybkie menu