Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Propozycja zmian w MIFID (Listing act)

Data publikacji: 2022-12-09

W dniu 07.12.2022 r. w ramach wniosku dotyczącego zmian w pakiecie Listing Act Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2014/65/UE w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienia dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom i uchylającej dyrektywę 2001/34/WE. Propozycje zmian w MiFID II mają na celu obniżenie barier dla notowania MŚP oraz uregulowanie i zwiększenie wykorzystania analiz inwestycyjnych sponsorowanych przez małych i średnich emitentów, a także umożliwienie, aby segment wielostronnej platformy obrotu mógł być uznany za rynek rozwoju MŚP. Ogólnym celem dyrektywy jest zwiększenie „widoczności” małych i średnich emitentów dla potencjalnych inwestorów, aby ułatwić im dostęp do pozyskiwania finansowania na rynkach kapitałowych.

Wykaz najważniejszych propozycji zmian oraz dokument KE znajdują się poniżej. 


Data aktualizacji: 2022-12-12

Szybkie menu