Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiany w MAR (Listing Act)

Data publikacji: 2022-12-09

W dniu 07.12.2022 r. w ramach wniosku dotyczącego zmian w pakiecie Listing Act Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) 2017/1129, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 600/2014 w celu zwiększenia atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych w Unii dla spółek oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału.

Zaproponowane w ramach działań Listing Act zmiany w MAR dotyczą wielu obszarów, w tym: zakresu publikowanych informacji, sposobu opóźniania publikacji informacji, prowadzenia list insiderów, transakcji insiderów oraz sankcji na małe spółki.


Data aktualizacji: 2022-12-12

Szybkie menu