Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

04.03.2014

05.03.2014

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na V Kongres Prawników SEG, który odbył się w dniach 4-5 marca 2014 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, K&L Gates, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy trzy sesje plenarne - jak raportować bez rozporządzenia, raportowanie danych finansowych oraz najlepsze praktyki WZA. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Jak co roku, drugiego dnia Kongresu, odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których poruszyliśmy zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji. Warsztaty były prowadzone w dwóch turach.

Kongres Prawników gwarantował nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również możliwość integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 6. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 17-18 lutego 2015 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników

12:00 - 12:50
Rejestracja gości oraz lunch
12:50 - 13:00
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:00 - 14:00
Jak raportować bez rozporządzenia
 • Nowe regulacje UE
 • Jak wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych
 • Standardy rynkowe – opracowywanie, konsultowanie, egzekwowanie

Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:00 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 15:30
Raportowanie danych finansowych
 • Czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych
 • Dane finansowe jako informacja cenotwórcza
 • Projekt standardu raportowania danych finansowych

Uczestnicy:
Marcin Dyl, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium
Danuta Pajewska Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Prelegent:

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:30
Najlepsze Praktyki WZA
 • Czy potrzebujemy wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA?
 • Jakie kwestie powinny się tam znaleźć?
 • Jak należy je egzekwować? 

Uczestnicy:
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski
Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie
Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
19:00 - 00:00
Wieczór Ostatkowy
połączony z kolacją i zabawą przy muzyce
07:00 - 08:30
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
12:30 - 13:30
Podsumowanie Kongresu oraz lunch
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partnerzy Instytucjonalni
Patronat Merytoryczny
Partnerzy
Partner Technologiczny / Partner Medialny
Patroni Medialni
Damian Dworek

Damian Dworek

Radca Prawny, Partner RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys
dr Radosław L. Kwaśnicki

dr Radosław L. Kwaśnicki

Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys
Dariusz Kulgawczuk

Dariusz Kulgawczuk

Partner, Radca Prawny, LL .M. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • przegląd głośnych sporów dot. odmowy udziału (pozbawienia głosu) na WZA – law in action
 • przyczyny odmowy udziału w WZA (formalne i materialne, np. wadliwe pełnomocnictwo)
 • przyczyny pozbawienia prawa głosu (materialne, np. naruszenie obowiązków informacyjnych)
 • kto i w jakiej formie decyduje o odmowie udziału (pozbawieniu prawa głosu) -  case studies
 • co ma zrobić spółka – czy zawsze „wielokrotne głosowanie” jest najlepszym rozwiązaniem
 • skutki błędów dot.: nieuzasadnionej odmowy udziału (głosowania), nieuzasadnionego dopuszczenia do udziału (głosowania)
 • zaskarżanie uchwał / powództwo o ustalenia powzięcia uchwały -  case studies
 • zabezpieczenia powództw w związku z uchybieniami (np. rada nadzorcza lub zarząd nie mogą działać, zawieszone postępowanie rejestrowe, zakaz wypłaty dywidendy etc.)
 • przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego, m.in. jak długo czekać na okazanie właściwego pełnomocnictwa na WZA – dlaczego 15 minut może być zbyt krótko i prowadzić do nieważności wszystkich uchwał (case study oparte na wyroku SN)
Podczas warsztatu zostaną omówione praktyczne zagadnienia dot. spornych kwestii utraty przez akcjonariusza (pełnomocnika akcjonariusza) prawa udziału lub prawa głosu na zgromadzeniu. W szczególności zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jak powinna zachować się spółka (zarząd, przewodniczący zgromadzenia etc.) w obliczu rzetelnej informacji o naruszeniu przez akcjonariusza przepisów powodujących utratę prawa głosu przez (np. większościowego) akcjonariusza i jakie mogą być skutki przyjęcia wadliwej postawy? Co zrobić wówczas, gdy mamy poważne wątpliwości co do poprawności pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu? Podczas warsztatu zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo sądów, w tym sądów rejestrowych.
Prelegenci posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne na omawianej płaszczyźnie, zarówno jako doradcy i pełnomocnicy spółek, jak też i akcjonariuszy (zarówno większościowych jak też i mniejszościowych). Brali aktywny udział m.in. w sporach dot. Bakalland S.A. vs Mispol S.A., Perła vs Pepees S.A., Notoria Serwis S.A. vs Presspublica, Pioneer vs Yawal S.A., WZZ Herbapol S.A. i innych. Zagadnienia, które będą omawiane są również opisywane na – prowadzonym przez dr. Kwaśnickiego -  blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.kwasnicki.com.pl), w szczególności w opracowaniu dostępnym pod linkiem http://www.kwasnicki.com.pl/glosowanie-zgromadzenia/
Danuta Pajewska

Danuta Pajewska

Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Łukasz Szegda

Łukasz Szegda

Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Strategia finansowania
 • Finansowanie grup kapitałowych z udziałem spółki giełdowej - case study
 • Szczególne rozwiązania  - sekurytyzacja, faktoring, finansowanie mezzanine
 • Ustanawianie zabezpieczeń
 • Obligacje
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Sebastian Rudnicki

Sebastian Rudnicki

Radca Prawny, Senior Associate PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Omówienie zakresów przedmiotów umów z doradcami technicznymi PR i IR, doradzającymi przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych
 • Odpowiedzialność ustawowa doradcy technicznego
 • Odpowiedzialność kontraktowa doradcy technicznego
 • Kontraktowe zapisy ekskulpacyjne doradców
 • Roszczenia regresowe emitenta wobec doradców
Leszek Koziorowski

Leszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Życiorys
Tomasz Bardziłowski

Tomasz Bardziłowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Rynku Kapitałowego DI Investors

Życiorys
Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Wspólnik, Radca Prawny Kancelaria GESSEL

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Podmioty posiadające zdolność do emitowania obligacji
 • Proces emisji obligacji oraz dokumentacja emisyjna
 • Zgromadzenie obligatariuszy
 • Nowe rodzaje obligacji
 • Kwalifikacje podmiotu dokonującego wyceny zabezpieczenia
Andrzej Mikosz

Andrzej Mikosz

Partner, K&L Gates

Życiorys
dr Wojciech Wąsowicz

dr Wojciech Wąsowicz

Of Counsel K&L Gates

Życiorys
Marcin Trepka

Marcin Trepka

Radca Prawny K&L Gates

Życiorys
Marta Janowska

Marta Janowska

Of Counsel K&L Gates

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Compliance - ideologia czy skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem spółki?
 • Ryzyka braku compliance. 
 • Czy wdrożenie compliance daje gwarancję zapobiegania naruszeniom?
 • Wdrożenie standardów i procedur compliance. Przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej czy reakcja na kryzys?
  (a) Czy wdrożenie procedur compliance może uchronić przed wielomilionowymi karami ze strony regulatorów? (Case study na przykładzie prawa antymonopolowego).

  (b) Niewdrożenie procedur compliance = tolerowanie przestępczości korupcyjnej? (Case study)
Jacek Michalczyk

Jacek Michalczyk

Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Procedura i praktyka operacji scalenia akcji
 • Możliwe sposoby przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych
 • Zależność możliwości zastosowania metody scalenia akcji od treści  właściwych aktów korporacyjnych emitenta

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-26

Zobacz również:

Szybkie menu