Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Wojciech Wąsowicz

Of Counsel K&L Gates

dr Wojciech Wąsowicz

Of Counsel K&L Gates

Wojciech Wąsowicz pracuje na stanowisku Of Counsel w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu praktyki bankowej: przygotowaniem, negocjacjami i sporami dotyczącymi dokumentacji kredytowej, zabezpieczeń jak również kwestiami związanymi z oceną ryzyka prawnego przy udzielaniu finansowania albo w związku z naruszeniem zobowiązań przez kredytobiorców. Praktykuje także w zakresie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a także w zakresie spraw korporacyjnych. Ponadto, w swojej praktyce dr Wąsowicz koncentruje się na sporach sądowych dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych oraz korporacyjnych. Wojciech Wąsowicz praktykuje również w dziedzinie prawa karnego, w szczególności w sprawach przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. W powyższym zakresie Wojciech Wąsowicz zajmuje się w szczególności postępowaniami sądowymi dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjonariuszy, a także sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych.

Szybkie menu