Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja regionalna SEG: Wrocław 2019
Termin:

10.10.2019

Miejsce:

Novotel Wrocław Centrum, Sala Warszawa (ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Olesiński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Wrocława", która odbyła się 10 października 2019 roku w  hotelu Novotel Wrocław Centrum, Sala Warszawa (ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław).

W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutowali na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostępu do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpoczęła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmowaliśmy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowana była do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

Warszawa - 25 września br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Kraków - 8 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Gdańska - 15 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Poznań - 29 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG
10:40 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:40 - 15:45
Prelegenci
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Rafał Olesiński Adwokat, Partner Zarządzający, Olesiński & Wspólnicy
Magdalena Tyrakowska- Szymczak Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy
Wojciech Fryze Adwokat, Partner, Olesiński & Wspólnicy
Michał Bogacz Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy
Salwador Milczanowski Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy
Cyryl Szudra Adwokat, Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy
Małgorzata Łamek-Bogacz Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy
Ludmiła Łuczak Manager, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Magdalena Kordas Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Marcin Chruszczyński Dyrektor Zarządzający, O&W Analytics
Krzysztof Banaszewski SI Consulting
Zuzanna Prandecka-Walek Senior Consultant, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy
Marcin Czapiewski Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
Tomasz Wróblewski Adwokat, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
11:00 - 11:30
Praktyka nadzorcza MAR
 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
11:30 - 11:55
Trudne informacje poufne
 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
11:55 - 12:20
Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Crowdfunding
12:20 - 12:40
Przerwa kawowa
12:40 - 13:10
Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
13:10 - 13:35
Polityka wynagrodzeń
 • Jak efektywnie wypracować politykę
 • Tryb wdrażania
 • Potencjalna odpowiedzialność zarządu i RM
 • Wyzwania przy sporządzaniu sprawozdań
13:35 - 13:55
Transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zmiany wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Jak wdrożyć nowe regulacje
 • Nowe dokumenty i obowiązki po stronie RN
 • Skutki potencjalnych naruszeń
13:55 - 14:20
Półtora roku po RODO w spółkach publicznych – co dalej?
 • Stosowanie nowych przepisów z zakresu danych osobowych: case studies na gruncie dotychczasowych decyzji PUODO i przypadków znanych z praktyki
 • Postępowanie z incydentami – kluczowe aspekty, również z perspektywy spółek publicznych
 • Analiza ryzyka – kluczowy, a często niedoceniany element compliance
14:20 - 14:40
Przerwa kawowa
14:40 - 15:20
Rozwiązania IT w compliance dla spółek
 • Zarządzanie informacjami pochodzącymi od sygnalistów
 • Zarządzanie raportowaniem schematów podatkowych
 • Implementacja nowego MSSF 16 „Leasing” w systemach księgowych
15:20 - 15:45
Modele ograniczenia odpowiedzialności osobistej zarządu i menedżerów
 • Przestępstwo nadużycia zaufania a zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej – case study
 • Postępowanie KNF – ochrona przed sankcjami
 • Praktyczne podejście do wdrożenia compliance w organizacji jako klucz do ograniczenia odpowiedzialności
Organizatorzy

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu