Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja regionalna SEG: Warszawa 2019
Termin:

25.09.2019

Miejsce:

Sala Imperium kompleksu Centrum Giełdowego (ul. Książęca 4, Warszawa)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Warszawa", która odbyła się 25 września 2019 roku w Sali Imperium kompleksu Centrum Giełdowego (ul. Książęca 4, Warszawa).

W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutowano na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpoczęła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajęliśmy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

Kraków - 8 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Wrocław - 10 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Gdańsk - 15 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Poznań - 29 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG.
09:40 - 10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 10:10
Otwarcie konferencji
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:10 - 10:40
Praktyka nadzorcza MAR
 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Sławomir Jakszuk Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
dr Joanna Róg-Dyrda Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
10:40 - 11:10
Trudne informacje poufne
 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Klaudia Brzezińska Aplikant Adwokacki, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
dr Joanna Róg-Dyrda Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
11:10 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:10
Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Crowdfunding
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Iwona Gębusia Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
dr Joanna Róg-Dyrda Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
12:10 - 12:40
Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Jarosław Jóźwiak Prawnik, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
12:40 - 13:10
Przerwa kawowa
13:10 - 13:40
Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Polityka wynagrodzeń (efektywne wypracowanie polityki, wdrożenie, potencjalna odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej)
 • Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (wdrożenie nowych regulacji, skutki potencjalnych naruszeń)
 • Dostęp do struktury akcjonariatu
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Klaudia Brzezińska Aplikant Adwokacki, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Anna Celejewska-Rajchert Senior Associate, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
13:40 - 14:10
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Staranność w wyborze i staranność w nadzorze
 • Środki zapobiegawcze i sankcje
Magdalena Raczek-Kołodyńska Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Anna Krysiak Adwokat, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
Jakub Żelazek Adwokat, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Organizatorzy

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu