Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Sławomir Jakszuk

Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni

Sławomir Jakszuk

Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni

Były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Kieruje zespołem zajmującym się transakcjami fuzji i przejęć (M&A), obsługą transakcji finansowych oraz doradztwem dla instytucji rynku finansowego.
W swojej praktyce zajmuje się głównie transakcjami M&A oraz ich finansowaniem, działaniem firm inwestycyjnych, zakładaniem domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, rozwiązywaniem bieżących problemów tych instytucji oraz ich reprezentowaniem w postępowaniach przed KNF. Doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w wielu transakcjach prywatyzacyjnych (m.in. zbyciu akcji KGHM, prywatyzacji TAURON SA, Siarkopolu). Obsługiwał wiele transakcji nabycia i zbycia akcji oraz udziałów spółek, zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego, oraz przeprowadzał prawne due diligence tych spółek. Wśród podmiotów, którym doradzał, można wymienić PKN Orlen SA, Enea SA, Grupę Azoty SA, PERN SA, PGZ SA, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Doradzał również w transakcjach finansowych takich jak emisje obligacji, zarówno po stronie emitentów, jak i obligatariuszy, oraz w umowach kredytowych.
Doradzał emitentom papierów wartościowych w problemach związanych z wykonaniem ich ustawowych obowiązków. Jego główni klienci to spółki, publiczne i prywatne, domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Sławomir Jakszuk pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy KNF.
Sławomir Jakszuk jest współautorem publikacji Prawa rynku kapitałowego. Komentarz (wyd. 2, C.H.Beck, 2015) oraz Ustawa o obligacjach. Komentarz (C.H.Beck, 2015).

Szybkie menu