Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
I Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - RELACJA
Termin:

28.05.2012

29.05.2012

Miejsce:

Polska

Program:

Udział:

Fizycznie

28-29 maja 2012 w Hotelu Ossa odbył się I Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG, którego tematem wiodącym było „Zarządzanie Ryzykiem - rola CFO spółek giełdowych”. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Tematyka Kongresu to dla wielu firm kwestia fundamentalna zwłaszcza w czasach dekoniunktury i destabilizacji globalnego rynku. Dlatego celem organizatorów było umożliwienie  wymiany doświadczeń pomiędzy CFO czołowych polskich spółek giełdowych jak i przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w firmie.
 
Dwudniową dyskusję, w gronie CFO czołowych spółek giełdowych, rozpoczął Andrzej Raczko, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, analizą stanu i perspektyw polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu. Kolejne wystąpienie sesji plenarnej było poświęcone Zarządzaniu ryzykiem z perspektywy CFO. Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC i Bartosz Jura, Dyrektor PwC omawiali rodzaje ryzyk w firmie, które szczególnie wymagają uwagi CFO. Eksperci PwC zaprezentowali również  różne metody ich ograniczania.
 
Następnie dyskusję panelową na temat „Roli  CFO w kreowaniu  przewagi konkurencyjnej spółki” poprowadził Bartosz Drabikowski – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. W panelu udział wzięli również Lidia Adamska, Członek Zarządu GPW, Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A.,  Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE S.A.
 
Merytoryczną część I dnia Kongresu zakończył drugi panel dyskusyjny na temat „Zarządzania ryzykiem w spółce w czasach kryzysu”, który prowadził  Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu oraz CFO PZU
 
Ryzyka występujące w organizacji, omawiane z perspektywy CFO, były również tematem ośmiu warsztatów tematycznych, które odbyły się podczas drugiego dnia Kongresu. Podczas  warsztatów m.in. Michał Kozłowski (Oracle)  i Jacek Rybarczyk (Solver) zaprezentowali informatyczne narzędzia wspomagające konsolidację statutową i zarządczą grup kapitałowych i zarazem minimalizujące ryzyko związane z tym procesem.
Eksperci  z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - Izabela Olszewska, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku (GPW), Iwona Erdis, Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW, Piotr Kajczuk, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego - na bazie zdobytych doświadczeń - omawiali temat emisji obligacji.
Dużym zainteresowaniem ze strony uczestników cieszyły się również warsztaty prowadzone przez Marka Wilczewskiego z PZU „ Nowoczesne narzędzia BI wspierające CFO w efektywnym zarządzaniu firmą”.
 
Całość Kongresu uświetnił swoją obecnością wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który we wtorek rano poprowadził SEGbieg na 2,5 i 5 km. Wzięło w nim udział  20 uczestników Kongresu.
 
Partnerami Strategicznymi Kongresu byli: PKO Bank Polski, PZU, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem merytorycznym była firma PwC. Partnerzy to  kancelaria prawna Hogan Lovells, Grupa Kapitałowa PGNiG, Solver, Oracle, Biuro Informacji Gospodarczej  InfoMonitor oraz firma Standard & Poor’s Rating Services.
 
I Kongres CFO był jednym z wielu konferencji organizowanych w ramach misji edukacyjnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.


Dodatkowe Informacje

Kongres przeznaczony był  dla spółek giełdowych. Wzięło w nim udział ponad 120 CFO czołowych spółek giełdowych.
12:00 - 13:30
Przybycie gości, zakwaterowanie, lunch, rejestracja
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
13:30 - 13:45
Oficjalne otwarcie i powitanie gości
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
13:45 - 14:15
Stan i perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu
Andrzej Raczko Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
14:15 - 15:30
Zarządzanie ryzykiem z perspektywy CFO
 • rodzaje ryzyk wymagających uwagi CFO
 • metody ograniczania tych ryzyk
 • prezentacja wyników badania „CFO a Ryzyko”
Krzysztof Szułdrzyński Partner, PwC
Bartosz Jura Dyrektor, PwC
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:00
Dyskusja panelowa (gospodarz PKO BP)

Rola CFO w kreowaniu przewagi konkurencyjnej spółki

Uczestnicy:
dr Lidia Adamska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Przemysław Dąbrowski, Członek ZarząduPZU S.A.
Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG S.A.
Wojciech Ostrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE S.A.
Prelegent: 
Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
17:00 - 18:00
Dyskusja panelowa (gospodarz PZU)

Zarządzanie ryzykiem w spółce w czasach kryzysu

Uczestnicy:
Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Marek Porczyński, Członek Zarządu Marsh
Michał Kozłowski, Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle,
William Mills, Director- Central & Eastern Europe, Turkey & Greece Client Business Management
Waldemar Rogowski – dr nauk ekonomicznych, SGH
Prelegent:
Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu, CFO, PZU SA
18:00 - 19:00
Podsumowanie
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
19:00 - 20:00
Kolacja
08:00 - 08:30
SEGbieg na 5 km - bieg poprowadzi wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski
09:00 - 10:30
I tura warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II tura warsztatów tematycznych
Andrzej Dębiec

Andrzej Dębiec

Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells

Życiorys
Zbigniew Marczyk

Zbigniew Marczyk

Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells

Życiorys
Piotr Zawiślak

Piotr Zawiślak

Partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansów Hogan Lovells

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • cele i sposób realizacji transakcji związanych z wierzytelnościami
 • typowe transakcje w obrocie wierzytelnościami - sprzedaż "złych długów", faktoring, forfeiting, sekurytyzacja, cesja na zabezpieczenia
 • konsekwencje podatkowe transakcji obrotu wierzytelnościami - implikacje w zakresie CIT, VAT, PCC
Andrzej Dębiec

Andrzej Dębiec

Partner kierujący Departamentem Podatkowym Hogan Lovells

Życiorys
Zbigniew Marczyk

Zbigniew Marczyk

Counsel w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells

Życiorys
Sławomir Mikołajuk

Sławomir Mikołajuk

Associate w Departamencie Podatkowym Hogan Lovells

Życiorys
Tomasz Żak

Tomasz Żak

Counsel w Departamencie Korporacyjnym Hogan Lovells

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • zalety spółki osobowej z perspektywy podatku dochodowego
 • strukturyzacja działalności z wykorzystaniem spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - m.in. grupowanie wyników podatkowych, odroczenie zapłaty podatku dochodowego, struktura z funduszem inwestycyjnym i spółką osobową.
Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Życiorys
Piotr Kajczuk

Piotr Kajczuk

Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego (GPW)

Życiorys
Iwona Edris

Iwona Edris

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów Grupy GPW

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • dlaczego obligacje?
 • formowanie struktury obligacji
 • harmonogram emisji
 • notowanie na rynku Catalyst
 • koszty emisji
Michał Kozłowski

Michał Kozłowski

Dyrektor Enterprise Performance Management w Oracle

Życiorys
Jacek Rybarczyk

Jacek Rybarczyk

Partner w firmie Solver

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Konsolidacja grup kapitałowych. Konsolidacja statutowa i zarządcza

 • problemy, wyzwania
 • najlepsze praktyki biznesowe
 • korzyści wynikające z poprawy zarządzania procesem konsolidacji sprawozdań
 • przykład systemu do konsolidacji finansowej
 • sprawozdawczość giełdowa
Agnieszka Wasilewska-Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail

Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej w PKO Banku Polskim

Życiorys

OPIS WARSZTATU

1. Finansowanie innowacyjnych projektów:
 •     Główne ryzyka w projekcie i sposoby ich mitygacji;
 •     Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przez banki – główne aspekty;
 •     Role i odpowiedzialność uczestników projektu;
 •     Sposoby zabezpieczenia finansowania;
 •     Waga doradcy technicznego z punktu widzenia oceny postępów w projekcie Monitorowanie projektu.
2. Finansowanie działalności bieżącej spółki – wybrane aspekty w zakresie finansowania opartego o aktywa (asset based lending)

 •    Zarządzanie łańcuchem dostaw – kluczowe ryzyka;
 •    Odwrócony faktoring/finansowanie dostawców jako sposób na finansowanie łańcucha dostaw;
 •     Najważniejsze elementy sukcesu;
 •     Korzyści dla poszczególnych stron usługi (odbiory, dostawców, banku).
3. Finansowanie poprzez equity
 •     Jaki naprawdę jest koszt finansowania rozwoju kapitałem własnym?
 •     Jakie są kluczowe wyzwania w procesie pozyskiwania kapitału na rynku publicznym.
 •     Jak Dom Maklerski może wspierać przedsiębiorców w procesie?
Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Starszy Menedżer, PwC

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Warsztat będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:
 • zdefiniowanie ryzyka podatkowego oraz ustalenie jego potencjalnych źródeł
 • omówienie możliwych skutków powstałego ryzyka podatkowego,
 • wskazanie metod efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • omówienie wybranych sposobów zarządzania ryzykiem podatkowym (w tym outsourcingu funkcji podatkowych i wykorzystania systemów informatycznych).
Tomasz Wójcik

Tomasz Wójcik

p.o. Dyrektora Biura Windykacji PZU S.A.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Polityka zarządzania należnościami jako istotny element strategii przedsiębiorstwa
 • Kształt działów windykacji i procesów windykacyjnych, a specyfika firmy
 • Polityka zabezpieczania wierzytelności
 • Windykacja wewnętrzna a windykacja zewnętrzna - wady, zalety, zakres zastosowania - dyskusja
Wilczewski Marek

Wilczewski Marek

Dyrektor Biura Zarządzania Informacją PZU S.A.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

kluczowe elementy skutecznego wdrożenia narzędzi BI (Business Intelligence) bazujących na Hurtowni Danych – od standaryzacji pojęć i raportów, po dobór odpowiednich narzędzi raportowych i analitycznych oraz optymalizację procesów obiegu informacji

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Urszula Lis

Urszula Lis

Project Manager
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 189 770

e-mail: cfo@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu