Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Izabela Olszewska

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Izabela Olszewska

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Izabela Olszewska - związana z rynkiem kapitałowym od 1992 r., kiedy to rozpoczęła karierę zawodową w jednym z głównych polskich domów maklerskich. W 1999 r. dołączyła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Podczas ponad trzynastoletniego zatrudnienia uczestniczyła w licznych projektach związanych z rozwojem rynku. Obecnie wraz z Zarządem Giełdy współpracuje przy tworzeniu i realizacji strategii GPW, w zakresie związanym z rozwojem i wzmacnianiem biznesowym rynku obejmując stanowisko Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku. W szczególności realizuje zadania w zakresie poszerzania sieci biznesowej, wzmacniania pozycji GPW na rynkach zagranicznych, analizowania tendencji rozwojowych na innych rynkach kapitałowych i proponowania działań zwiększających konkurencyjność GPW. Pracuje w komisji podczas egzaminów na maklerów nadzorujących oraz certyfikowanych doradców. Wykonuje również prace w obszarze poszerzania oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych, a także budowania relacji z innymi rynkami, giełdami i instytucjami kapitałowymi.  Ponadto kieruje obszarem promocji i edukacji produktowej GPW.

Szybkie menu