Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
COVID-19

W związku z nowymi wyzwaniami, które stanęły przed emitentami w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych uruchomiło program wsparcia dla członków SEG. W jego ramach udzielane są porady indywidualne, podejmowane działania mające na celu dostosowanie przepisów prawa i ich interpretacji do sytuacji pandemii, jak również prowadzona jest działalność edukacyjna związana ze specyfiką funkcjonowania spółek publicznych w erze koronawirusa. 

W zakładce COVID-19 zaprezentowane są zmiany regulacji dotyczących „giełdowości” spółek publicznych, które są związane ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, jak też sposobu stosowania tych regulacji. Wśród nich znajdują się:

1. zmiana terminu i sposobu obrad walnych zgromadzeń,

2. zmiana terminu publikacji raportów okresowych,

3. zmiany terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań,

4. konieczność publikacji informacji poufnych,

5. zmiana terminu uchwalenia pierwszej polityki wynagrodzeń,

6. zmiana terminów związanych z obligatoryjną dematerializacją akcji,

7. inne regulacje.

Ze wszystkimi działaniami edukacyjnymi SEG możecie natomiast Państwo zapoznać się w zakładce Konferencje.

Pytania i sugestie dotyczące funkcjonowania spółek publicznych w erze koronawirusa poprosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.

Termin i sposób obrad WZA

Sprawdź

Raporty okresowe

Sprawdź

Sprawozdania finansowe i inne sprawozdania

Sprawdź

Informacje poufne

Sprawdź

Polityka wynagrodzeń

Sprawdź
Inne regulacje
Zobacz również:

Szybkie menu