Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Informacje poufne

W dniu 11 marca 2020 r. Europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym (ESMA) wydał rekomendacje dotyczące instytucji infrastrukturalnych i uczestników rynku kapitałowego w kontekście koronawirusa. Zgodnie z jedną z tych rekomendacji, emitenci powinni jak najszybciej ujawnić, zgodnie z Rozporządzenie MAR, wszelkie istotne informacje dotyczące wpływu COVID-19 na ich podstawy działania, perspektywy lub sytuację finansową. To ogólne zalecenie skierowane przede wszystkim do największych spółek na największych rynkach unijnych musi być jednak stosownie interpretowane na rynku polskim, gdzie regulacjom Rozporządzenia MAR ciążą głównie na spółkach małych i średnich – mediana wartości kapitalizacji emitentów poddanych tym wymogom wynosi zaledwie 6 mln euro (24 mln euro na rynku regulowanym, a 1,2 mln euro na rynku NewConnect)*.

W opinii SEG, najważniejsze co emitenci powinni zrobić w czasie pandemii dla ochrony inwestorów to zadbanie o ciągłość funkcjonowania spółek pomimo dramatycznych okoliczności zewnętrznych – zaburzonego łańcucha dostaw, spadającej liczby zamówień, ograniczenia efektywności i mobilności pracowników oraz ogólnej niepewności co do przyszłego rozwoju sytuacji. Oczywiście, jeśli emitent dysponuje analizami pozwalającymi ocenić wpływ koronawirusa na prowadzenie biznesu, to powinien opublikować takie informacje w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak takich analiz nie posiada, poświęcanie zasobów przedsiębiorstwa na ich tworzenie, wobec olbrzymich zagrożeń i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, nie wydaje się w tym momencie działaniem niezbędnym, a nawet mogłoby być odebrane jako działanie na szkodę spółki. Niezależnie od tego, publikowanie w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR raportów nie zawierających informacji poufnych jest w opinii SEG zjawiskiem niepożądanym. Komunikacja z inwestorami w zakresie informacji o sytuacji w spółce w kontekście koronawirusa, które nie są informacjami poufnymi, może i powinna być prowadzona za pośrednictwem innych mediów, w tym strony internetowej emitenta.

Rekomendacje ESMA

Szybkie menu