Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Polityka wynagrodzeń

W dniu 27 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przesunięciu do 31 sierpnia 2020 r. ulega termin uchwalenia przez walne gromadzenie spółek, których co najmniej 1 akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym pierwszej polityki wynagrodzeń. Przed zmianą termin ten przypadał na 30 czerwca 2020 r. Dla spółek, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin jest spójny z przesuniętym na 31 sierpnia 2020 r. terminem ZWZA , na którym powinno być zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019.  

Powyższa zmiana przepisów jest zgodna z postulatami SEG zgłoszonymi do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 19 marca 2020 r. SEG brało też udział w opiniowaniu projektu powyższego rozporządzenia.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r.
22.05.2020
Pismo SEG do MF
19.03.2020
Stanowisko SEG do projektu rozporządzenia
21.04.2020

Szybkie menu