Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sprawozdania finansowe i inne sprawozdania

W dniu 31 marca 2020 r. zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Zgodnie z § 3 ust. 4  i 5 powyższego rozporządzenia, przesunięciu o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące, podlegają, przewidziane w ustawie o rachunkowości, terminy na:

  1. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  2. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  3. sporządzenie sprawozdania z działalności,
  4. sporządzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
  5. zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
  6. sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
  7. sporządzenie sprawozdania z płatności,
  8. sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności,
  9. sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowej,
  10. sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowej.

Przesunięcie powyższych terminów dotyczy sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Zgodnie z wydanym na wniosek SEG, stanowiskiem Ministerstwa Finansów i UKNF, spółki publiczne są jednostkami prowadzącymi działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Oznacza to, że w stosunku do spółek publicznych terminy te ulegają przesunięciu o 2 miesiące. 

Powyższa zmiana przepisów jest zgodna z postulatami SEG zgłoszonymi do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 20 marca 2020 r. SEG brało też udział w opiniowaniu projektu powyższego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.
31.03.2020

Szybkie menu