Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Termin:

17.11.2016

Miejsce:

Siedziba EY Academy of Business (Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, budynek Focus, I piętro)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz EY Academy of Business mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Pułapki w sprawozdaniach finansowych", która odbyła się 17 listopada 2016 roku w siedzibie EY Academy of Business (Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, budynek Focus, I piętro).

Konferencja skupiała się na obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez zarządy i/lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Najważniejsze cechy programu

 • Przekrój zagadnień sprawozdawczości międzynarodowej (MSSF) mających zastosowanie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
 • Wybór obszarów, w ramach których subiektywny osąd oraz szacunki kierownictwa mają szczególne znaczenie w zakresie raportowanych wartości aktywów, zobowiązań oraz osiąganych wyników finansowych
 • Intensywny warsztat dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych

Dla kogo

Na spotkanie zaproszeni zostali:

 • Szerokie grono słuchaczy zainteresowanych sporządzaniem sprawozdań finansowych, analizą oraz interpretacją informacji w nich zawartych
 • Posiadanie podstawowej wiedzy rachunkowej było atutem ułatwiającym pełne zrozumienie prezentowanych podczas warsztatów zasad
10:15 - 10:30
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:30 - 10:40
Otwarcie konferencji
10:40 - 12:10
Wprowadzenie - prezentacja sprawozdania finansowego, ryzyka jakie za sobą niesie

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - czy wiesz co się naprawdę kryje za poszczególnymi pozycjami:

 • Leasing - kiedy aktywa i zobowiązania pojawiają się w sprawozdaniu leasingobiorcy
 • Ujmowanie rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów
 • Aktywowanie nakładów vs ujęcie w kosztach: badania i rozwój
12:10 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Przychody - rola subiektywnego osądu w ich ujmowaniu

Przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych)

Wybrane zagadnienia dotyczące ujęcia połączeń jednostek gospodarczych i sprawozdawczości grup kapitałowych:

 • Wartość firmy a zysk na okazjonalnym nabyciu
 • Wartość godziwa identyfikowalnych aktywów oraz zobowiązań jednostki przejmowanej
 • Ocena „jakości” aktywów ujmowanych w ramach rozliczenia połączeń
14:00 - 14:45
Lunch
14:45 - 16:00
Rola informacji zawartych w notach w ocenie oraz interpretacji danych pochodzących ze sprawozdań finansowych w ocenie ryzyka związanego z informacją finansową:
 • Polityka rachunkowa
 • Informacje oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunki
 • Ujawnienia wymagane przez poszczególne standardy

Pułapki sprawozdawczości finansowej:

 • Sygnały świadczące o ryzyku
 • Środki zaradcze
 • Studium przypadku
Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA, Starszy Menedżer, EY Academy of Business w Warszawie
Michał Błeszyński FCCA, CIA, Manager, EY Academy of Business
Zdjecie prelegenta Jarosław Olszewski

FCCA, CFA, CIA, Starszy Menedżer, EY Academy of Business w Warszawie

Zdjecie prelegenta Michał Błeszyński

FCCA, CIA, Manager, EY Academy of Business

Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-30

Zobacz również:

Szybkie menu