Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
III Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG
Termin:

21.05.2014

22.05.2014

Miejsce:

Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na III Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 21-22 maja 2014 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Barclays, PKO Bank Polski i PZU jako Partnerzy Strategiczni, firma audytorsko-doradcza KPMG jako Partner Merytoryczny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, Marsh Polska jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Codec Polska jako Patron. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego była spółka PZU.

Pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy trzy sesje plenarne - metody minimalizacji i transferu ryzyka finansowego, zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz minimalizacja i transfer ryzyka związanego z ekspansją zagraniczną. Po części merytorycznej odbył się  Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego. Minimalnym dystansem był 1 km - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegliśmy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne. Uzyskane podczas biegu środki zostaną przeznaczone na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Po części sportowej uczestników zaprosiliśmy na Uroczystą Kolację, połączoną z zabawą przy muzyce.

Jak co roku, drugiego dnia Kongresu, odbyły się zajęcia praktyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Omawiana z perspektywy CFO problematyka była analizowana w mniejszych grupach, aby w drodze dyskusji osiągnąć cele biznesowe i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Warsztaty były prowadzone w dwóch turach.

Wydarzenie zagwarantowało wysoki poziom merytoryczny, jak również było bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.


Dodatkowe Informacje

Kolejna, 4. edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 20-21 maja 2015 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu CFO

11:00 - 12:00
Rejestracja gości
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:15
Oficjalne otwarcie i powitanie gości
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:15 - 14:30
Dyskusja panelowa I: Metody minimalizacji i transferu ryzyka finansowego
 • Przewidywane zmiany makroekonomiczne
 • Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo materializacji poszczególnych ryzyk
 • Dostępne środki minimalizacji i transferu ryzyka
Uczestnicy:
Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, CFO, PZU
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dominika Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu Marsh, Dyrektor Zarządzający Marsh & McLennan Companies w Polsce
Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa Lotos
Adam Maciejewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Prelegent: 
Paweł Blajer Dziennikarz, TVN CNBC
14:30 - 15:00
Przerwa kawowa
15:00 - 16:15
Dyskusja panelowa II: Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych
 • Szanse i zagrożenia (m.in. opcje walutowe)
 • Rozwój nowych instrumentów na rynku polskim
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • Instrumenty emitowane przez spółkę
Uczestnicy:
Andrzej Gałkowski, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce
Paweł Metrycki, Dyrektor Pionu Ryzyka Bankowego, PKO Bank Polski
Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prelegent:
Bartek Godusławski Dziennikarz Redakcji Ekonomicznej, Polska
16:15 - 17:30
Dyskusja panelowa III: Minimalizacja i transfer ryzyka związanego z ekspansją zagraniczną
 • Specyfika ryzyk związanych z wyjściem poza rynek krajowy
 • Zarządzanie „ryzykiem ekspansji”
 • Globalne rynki dla lokalnych spółek
Uczestnicy:
Marcin Burda, Director, Risk Solutions Group responsible for CEE Region, Barclays
Rafał Chwast, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Nowy Styl Group
Dariusz Poniewierka, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Ilona Weiss, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych, ABC Data

18:15 - 19:15
Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego
Im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne! Dystans: 1 km, z możliwością wielokrotnego przebiegnięcia tego dystansu
20:00 - 00:00
Uroczysta Kolacja
09:00 - 10:30
Pierwsza tura warsztatów w grupach
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Druga tura warsztatów w grupach
12:30 - 13:30
Podsumowanie Kongresu oraz lunch
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Paweł Blajer

Dziennikarz, TVN CNBC

Zdjecie prelegenta Bartek Godusławski

Dziennikarz Redakcji Ekonomicznej, Polska

Partner Instytucjonalny
Partner Merytoryczny
Partnerzy Strategiczni
Partner
Partner Technologiczny
Główny Partner Medialny
Marcin Burda

Marcin Burda

Director, Risk Solutions Group responsible for CEE Region, Barclays

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Introduction to Risk Management - concept of market and credit risk, appetite for risk, objectives of hedging
 • Impact of Regulatory Changes on Risk Management - concept of Capital and Funding charges
 • Hedging of Eurobonds via cross currency swaps
 • Hedging of FX exposure via options - ideas for importers and exporter
Artur Kozieja

Artur Kozieja

Managing Director, Head of Poland Investment Banking Division, Barclays

Życiorys
Tom Kubik

Tom Kubik

Analyst, Investment Banking CEEMEA, Barclays

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Issuance of debt-based instruments in international capital markets to finance growth and expansion - advantages and disadvantages, types of investors, depth of the market
 • Practical aspects of debt issuance in foreign capital markets  - ratings process, legal and financial implications
 • Case studies of CEE debt issuance
Marcin Olczak

Marcin Olczak

Broker Dyrektor, Kierownik Zespołu Ryzyka Kredytowe i Polityczne Marsh Polska

Życiorys
Paweł Florek

Paweł Florek

Dyrektor, Praktyka Programów Międzynarodowych, Marsh Polska

Życiorys
Małgorzata Splett

Małgorzata Splett

Lider Praktyki PEMA (Private Equity and Mergers & Acquisitions), Marsh Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Międzynarodowy program ubezpieczeniowy - jak działa i dlaczego warto go zaaranżować?

- zarządzanie ryzykiem na rynku globalnym

- kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa firmy w różnych miejscach na świecie

 • Narzędzia kontroli ryzyka przy przejęciach transgranicznych - czy można zabezpieczyć spółkę przed skutkami nietrafionego przejęcia w Katarze?

- strategiczne zastosowanie ochrony w zakresie ryzyk transakcyjnych (case studies).

- program ubezpieczeniowy podmiotu przejmowanego z perspektywy Dyrektora Finansowego/Członka Zarządu Spółki

 • Ryzyko polityczne - czym jest i dlaczego nie wszyscy chcą je ubezpieczyć?

- inwestycje zagraniczne - minimalizacja ryzyka w długim okresie

- sprzedaż eksportowa - zapewnienie ochrony dla ryzyka krótkoterminowego

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Dyrektor Centrum Analiz i Oceny Ryzyka Kredytowego, PKO Bank Polski

Życiorys
Janusz Wesołowski

Janusz Wesołowski

Kierownik Zespołu, PKO Bank Polski

Życiorys
Agnieszka Wasilewska-Semail

Agnieszka Wasilewska-Semail

Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Sprzedaży Korporacyjnej w PKO Banku Polskim

Życiorys
Andrzej Gałkowski

Andrzej Gałkowski

Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce

Życiorys
Paweł Szołucha

Paweł Szołucha

Manager w Zespole ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Wpływ ryzyka walutowego, stopy procentowej oraz płynności na działalność i wyniki przedsiębiorstw
 • Kluczowe elementy efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz płynności
 • Struktura decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej
 • Realizacja strategii zabezpieczających oraz zastosowanie rachunkowość zabezpieczeń
 • Transakcje wewnątrzgrupowe - FX Forward, IRS, obligacje
 • Bezpieczeństwo procesu zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowe
Elżbieta Urbańska

Elżbieta Urbańska

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych, PZU SA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Ubezpieczenia finansowe narzędziem do potwierdzenia wartości i wiarygodności firmy.
 • Silna korelacja zapotrzebowania na produkty ubezpieczeń finansowych z tempem aktywności gospodarczej.
 • Ubezpieczenia finansowe – minimalizacja i transfer ryzyka.
Wilczewski Marek

Wilczewski Marek

Dyrektor Biura Zarządzania Informacją PZU S.A.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • W jaki sposób zarządzać informacją w dużych i złożonych organizacjach (w tym strategia zarządzania informacją, data governance, jakość danych),
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik analitycznych w procesach oceny ryzyka (w tym geolokalizacja/geokodowanie, wizualizacja danych na mapach cyfrowych, przykłady data miningu, tekst miningu),
 • Czy i jak można korzystać ze źródeł zewnętrznych na przykładzie świata ubezpieczeń (w tym big data, sieci społeczne, bazy rynkowe),
 • Digitalizacja – czyli przyszłość w pozyskiwaniu i wykorzystaniu informacji w procesach biznesowych.
Robert Kwiatkowski

Robert Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu, BondSpot SA

Życiorys
Filip Paszke

Filip Paszke

Head of Equity Capital Markets Poland, Société Générale S.A. Oddział w Polsce

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • Obligacje zamienne I wymienne – główne elementy i cechy instrumentów equity linked,  charakterystyka i dynamika europejskiego rynku transakcji equity linked, 
 • Czy Polska jest rynkiem gotowym na instrumenty hybrydowe?
 • Kiedy emitować obligacje zamienne? Kto może być potencjalnym emitentem? Kim są potencjalni inwestorzy?
 • Strukturyzacja transakcji, harmonogram 
 • Studium przypadków dla wybranych transakcji emisji obligacji zamiennych / wymiennych w Europie

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-07

Zobacz również:

Szybkie menu