Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
Termin:

06.12.2016

Miejsce:

Wrocław (Arkady Wrocławskie, Sala Konferencyjna, II piętro ul. Powstańców Śląskich 2-4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Olesiński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na regionalną konferencję "5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?", która odbyła się 6 grudnia 2016 roku we Wrocławiu (Arkady Wrocławskie, Sala Konferencyjna, II piętro ul. Powstańców Śląskich 2-4).

W pierwszej części spotkania skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach ryzyk związanych z nieporządkiem prawnym, a w szczególności na problemach dualizmu prawnego (jakie przepisy obowiązują, a jakie nie, jaka podstawa prawna konkretnego raportu, jakie sankcje za jakie naruszenia, kiedy pierwsze postępowania) oraz problemach związanych z „implementacją” MAR (zakres oczekiwanych zmian regulacyjnych, termin „implementacji” MAR, problemy po „implementacji” MAR).

W dalszej części konferencji zajęliśmy się kwestiami ryzyk związanych z identyfikacją i publikacją informacji poufnej. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na polityce informacyjnej po 3 lipca (dotychczasowe błędy w tworzeniu polityk informacyjnych, walidacja polityki przez racjonalnego inwestora - jak „uzasadnić” przygotowany ISR, jak publikować politykę informacyjną, jak aktualizować) oraz raportowaniu pod MAR (jak rozumieć w praktyce definicję informacji poufnej - jak poznać potrzeby informacyjne racjonalnego inwestora, jak obecnie raportować „umowy znaczące”, czy i jak raportować szacunkowe wyniki finansowe, zagrożenia ze strony racjonalnych inwestorów). Poruszyliśmy również aspekty dotyczące ryzyk związanych z identyfikacją osób blisko związanych i raportowaniem ich transakcji, czyli identyfikacja osób blisko związanych (dotychczasowa praktyka emitentów, interpretacje UKNF i związane z nimi ryzyka, jakie sankcje za uchybienia i od kiedy) i notyfikacje transakcji (praktyka notyfikacji po 3 lipca, procedury i szkolenia, jakie transakcje podlegają raportowaniu, postępowanie spółki w przypadku fałszywych notyfikacji). Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości emitentów związane ze stosowaniem MAR.

Dodatkowe informacje

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG.

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.
10:40 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
11:00 - 12:00
Ryzyka związane z nieporządkiem prawnym

Problemy dualizmu prawnego

 • Jakie przepisy obowiązują, a jakie nie
 • Jaka podstawa prawna konkretnego raportu - kiedy MAR, a kiedy polskie rozporządzenie?
 • Jakie sankcje za jakie naruszenia
 • Kiedy pierwsze postępowania

Problemy związane z „implementacją” MAR

 • Zakres oczekiwanych zmian regulacyjnych
 • Termin „implementacji” MAR
 • Problemy po „implementacji” MAR - czy poza MAR i przepisami polskimi są jakieś inne zmieniające się źródła prawa?
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Cyryl Szudra Adwokat, Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy
Tomasz Wróblewski Adwokat, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
Michał Bogacz Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:30
Ryzyka związane z identyfikacją i publikacją informacji poufnej

Polityka informacyjna po 3 lipca

 • Dotychczasowe błędy w tworzeniu polityk informacyjnych
 • Walidacja polityki przez racjonalnego inwestora - jak „uzasadnić” przygotowany ISR
 • Jak publikować politykę informacyjną, jak aktualizować

Raportowanie pod MAR

 • Jak rozumieć w praktyce definicję informacji poufnej - jak poznać potrzeby informacyjne racjonalnego inwestora (jeśli nie zrobiliśmy tego na etapie tworzenia polityki informacyjnej)?
 • Jak obecnie raportować „umowy znaczące”
 • Czy i jak raportować szacunkowe wyniki finansowe
 • Zagrożenia ze strony racjonalnych inwestorów
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Magdalena Tyrakowska- Szymczak Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy
Tomasz Wróblewski Adwokat, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
Michał Bogacz Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 15:00
Ryzyka związane z identyfikacją osób blisko związanych i raportowaniem ich transakcji

Identyfikacja osób blisko związanych

 • Dotychczasowa praktyka emitentów
 • Interpretacje UKNF i związane z nimi ryzyka
 • Jakie sankcje za uchybienia i od kiedy

Notyfikacje transakcji

 • Praktyka notyfikacji po 3 lipca, procedury i szkolenia
 • Jakie transakcje podlegają raportowaniu (praktyczne wątpliwości)
 • Postępowanie spółki w przypadku fałszywych notyfikacji
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Cyryl Szudra Adwokat, Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy
Tomasz Wróblewski Adwokat, Senior Manager, Olesiński & Wspólnicy
Michał Bogacz Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy
Organizatorzy

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-30

Zobacz również:

Szybkie menu