Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zestaw ostatecznych projektów ESRSów przyjęty

Data publikacji: 2022-11-16

15 listopada 2022 r. Sustainability Reporting Board działająca przy EFRAG przyjęła zestaw ostatecznych projektów 12 standardów ESRS. Standardy te, po ich wydaniu do 30 czerwca 2023 r. przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych, uzupełnią dyrektywę CSRD. Ostateczne standardy powstały na bazie projektów przedstawionych w kwietniu 2022 r. do publicznych konsultacji. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia standardów poprzez udział w konsultacjach oraz zaangażowanie wiceprezesa zarządu SEG w prace Sustainability Reporting TEG, grupy eksperckiej opracowującej dla EFRAG projekty standardów. Z wszystkimi przyjętymi projektami standardów można zapoznać się na stronie SEG pod TYM adresem.

Data aktualizacji: 2022-11-16

Szybkie menu