Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Udział SEG w konsultacjach projektów ESRS

Data publikacji: 2022-08-16

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wzięło udział w prowadzonych przez EFRAG publicznych konsultacjach projektów ESRS, Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Treść udzielonej przez SEG odpowiedzi i towarzyszącego jej listu przewodniego dostępna jest TUTAJ. W ramach udzielonej odpowiedzi SEG zwraca uwagę na konieczność dostosowania projektów standardów w taki sposób, aby raportowanie zgodnie z nimi było wykonalne przez spółki i nie generowało nadmiernych kosztów. W szczególności dotyczy to zgłoszenia przez SEG projektu ogólnounijnego systemu informatycznego, który wspierałby wszystkie spółki w raportowaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju. Postulany zgłaszane przez SEG były uwzględnione także w odpowiedzi udzielonej przez EuropeanIssuers, organizację, której SEG jest członkiem.

Data aktualizacji: 2022-08-16

Szybkie menu