Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji w Sejmie

Data publikacji: 2023-07-27

W dniu 18 lipca 2023 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających oraz rozwijających funkcjonowanie e-administracji. 

Projekt ten wprowadza zmiany w 46 ustawach w tym ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Istotną z punktu widzenia wszystkich emitentów jest zmiana polegająca na dodaniu w art. 67 ww. ustawy ustępu 5b. Zgodnie z proponowanym przepisem, firma audytorska będzie miała obowiązek przekazania Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego (w postaci elektronicznej) akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, w terminie 90 dni od ich zamknięcia. Zgodnie z uzasadnieniem projektu „proponowane zmiany doprowadzą do uzupełnienia informacji posiadanych przez organ publiczny oraz przyczynią się do pełniejszej informacji przy czynieniu ustaleń w przeprowadzanych kontrolach oraz w prowadzonych przez Agencję postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych”. 

Ustawa zakłada, że akta przekazane PANA będą mogły zostać przez nią wykorzystane wyłącznie przy kontrolach oraz postępowaniach administracyjnych, wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję. Nie wyłącza to jednak możliwości przekazywania tych dokumentów innym organom państwowym.

W ocenie SEG zmiana ta ingeruje w tajemnice prawnie chronione i stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla wszystkich podmiotów badanych obowiązkowo lub dobrowolnie, w tym dla emitentów. Na te okoliczności SEG zwróciło uwagę w piśmie do Marszałek Sejmu w celu uwzględnienia ich w dalszej procedurze legislacyjnej. Pełna treść wystąpienia do Marszałek Sejmu znajduje się poniżej.


Więcej o rządowym projekcie ustawy przeczytasz TUTAJ.


Data aktualizacji: 2023-08-01

Szybkie menu