Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny KE w zakresie wszelkich aspektów notowania spółek (Listing Act)

Data publikacji: 2022-01-17

W nawiązaniu do informacji o konsultacjach KE w zakresie wszelkich aspektów notowania spółek (konsultacje Listing Act) oraz do harmonogramu przedstawionego w tym komunikacie, poniżej załączamy dokument będący projektem odpowiedzi przygotowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem (oraz aneksami) wszystkie spółki członkowskie SEG i do przekazywania swoich uwag do dnia 28.01.2022 r. na adres e-mail: regulacje@seg.org.pl.

Zawartość projektu odpowiedzi SEG kształtuje się następująco:

1. Przyczyny nieatrakcyjności rynku kapitałowego UE - pytania 1-7, strony 5-16

2. Zagadnienia dotyczące prospektu emisyjnego - pytania 8-50,  strony 17-60

3. Koszty i obciążenia wynikające z MAR - pytanie 51, strony 62-64

4. Zakres stosowania MAR - pytanie 52, strony 64-65

5. Definicja „informacji poufnych” i warunki opóźnienia ich ujawnienia (MAR) - pytania 53-55, strony 65-70

6. Ujawnianie informacji poufnych tylko dla emitentów obligacji (MAR) - pytanie 56, stron 70-71

7. Transakcje menedżerów (art. 19 MAR) - pytania 57-63, strony 72-78

8. Listy osób mających dostęp do informacji poufnych (art. 18 MAR) - pytania 64-65, strony 79-80

9. Badanie rynku (MAR) - pytania 66-67, strony 81-82

10. Sankcje administracyjne i karne (MAR) - pytania 68-76, strony 84-92

11. Kontrakty płynnościowe (MAR) - pytanie 77, strona 92

12. Obowiązek informacyjny związany z przedstawieniem rekomendacji na podstawie MAR - pytanie 78, strony 92-94

13. Inne kwestie związane z MAR - pytanie 79, strona 94

14. Kwestie związane z regulacją MIFID II - pytania 80-89, strony 94-103

15. Inne możliwe obszary do poprawy - pytania 90-118, strony 104-132


Informacja o konsultacjach i harmonogram prac SEG

Data aktualizacji: 2022-03-07

Szybkie menu