Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Konsultacje KE w zakresie wszelkich aspektów notowania spółek

Data publikacji: 2021-11-30

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w zakresie wszelkich aspektów notowania spółek, w tym dotyczących raportowania informacji poufnych (MAR), raportowania okresowego (Transparency), zasad oferowania papierów wartościowych (Prospectus) i ich notowania (Listing), a także zasad funkcjonowania rynków notujących spółki małe i średnie (MiFID II).

Pełny zakres tematyczny Konsultacji  Listing Act obejmuje:

Ocena środowiska regulacyjnego:

     o Przyczyny słabej kondycji rynku

     o Koszty i korzyści notowania

     o Czynniki zniechęcające do debiutów

Prospekt emisyjny:

     o Pożądany zakres informacyjny

     o Koszty

     o Doświadczenia z „szybkim prospektem”

MAR:

     o Dualna definicja informacji poufnej

     o Doprecyzowanie definicji informacji poufnej

     o Reżim opóźniania publikacji informacji poufnej

     o Proporcjonalność sankcji

     o Możliwe wyjątki dla małych spółek

Inne obszary regulacji:

     o Raportowanie okresowe

     o Wchodzenie na rynek poprzez odwrotne przejęcia

     o Warunki dopuszczania do obrotu

     o Specjalny reżim regulacyjny dla małych spółek


Zachęcamy do bezpośredniego zgłaszania uwag do Komisji Europejskiej do dnia 11.02.2022 r.

Niezależnie od powyższego, harmonogram prac SEG w tym zakresie będzie następujący:

  • 10.12.2021 – przekazanie spółkom członkowskim ankiety obejmującej najważniejsze dla emitentów zagadnienia objęte dokumentem konsultacyjnym (ankieta dostępna jest TUTAJ)
  • 07.01.2022 – zakończenie terminu odpowiedzi na ankietę SEG
  • 14.01.2022 – przekazanie projektu odpowiedzi SEG do konsultacji ze spółkami członkowskimi (projekt dostępny TUTAJ)
  • 28.01.2022 – zakończenie konsultacji ze spółkami członkowskimi SEG
  • 10.02.2022 – przekazanie uwag SEG do Komisji Europejskiej

Data aktualizacji: 2022-01-17

Szybkie menu