Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

EFRAG nieznacznie uprości standard LSME

Data publikacji: 2024-07-05

Na posiedzeniu Rady EFRAG ds. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (SR Board) w dniu 4 lipca br. odbyła się dyskusja podsumowująca przeprowadzone konsultacje publiczne projektu standardu raportowania ESG dla MŚP notowanych na rynkach regulowanych i innych określonych jednostek (draft LSME) oraz ustalono dalszy kierunek prac nad tym standardem. 

W związku z licznymi krytycznymi opiniami oraz propozycją zgłoszoną przez szereg organizacji, zwłaszcza tych reprezentujących emitentów (w tym także SEG – opinia przekazana w dniu 21 maja br. – więcej TUTAJ, aby LSME zastąpić przez tzw. VSME+ (czyli VSME dla MŚP nienotowanych do którego byłby dodany czwarty moduł z ograniczoną ilością dodatkowych ujawnień obowiązkowych dla MŚP notowanych na rynkach regulowanych) Rada EFRAG doszła do wniosku, że kierunek dalszych prac nad LSME będzie polegać na następujących założeniach:

  • struktura LSME zostanie zachowana
  • język przepisów LSME zostanie uproszczony i zbliżony do języka zastosowanego w projekcie VSME, aby był bardziej zrozumiały dla mniejszych jednostek
  • zmniejszona zostanie szczegółowość niektórych ujawnień, tzw. granularity – jako SEG uważamy, że może się to okazać tylko powierzchownym uproszczeniem, ponieważ jeśli do ujawnienia kwestii X nadal będzie potrzeba zebrania 20 danych, które tylko w samym raporcie będą przedstawione w jako jeden punkt danych zamiast dwa punkty danych, to praca jaką spółka wykona, aby dokonać prezentacji danych w swojej sprawozdawczości będzie taka sama
  • nie będzie ponownej publikacji zmodyfikowanego projektu (tzw. re-exposure) w celu ponownych konsultacji publicznych LSME, ponieważ wprowadzone zmiany nie będą znacząco odbiegały od wersji, która podlegała konsultacjom
  • zmiany wprowadzone do LSME nie będą polegały na faktycznym zastąpieniu go przez tzw. VSME+, co było postulowane w konsultacjach, dlatego EFRAG uznał, że komunikowanie zmian jako VSME+ może wprowadzać interesariuszy w błąd, gdyż dalsze prace będą polegać na modyfikacji projektu LSME a nie zastąpieniu go w całości przez VSME z dodanym czwartym modułem.

Z powyższych ustaleń poczynionych przez EFRAG wynika, iż nie będzie żadnej rewolucyjnej zmiany w projekcie standardu raportowania ESG dla małych i średnich spółek notowanych na rynkach regulowanych UE, mimo że SEG wraz innymi organizacjami postulowali przyjęcie bardziej proporcjonalnego standardu, który byłby rozbudowaną wersją VSME dla MŚP nienotowanych z dodanym czwartym modułem, co dodatkowo miało ułatwiać porównanie wymogów raportowania dla MŚP rozważających wejście na rynek regulowany, a tym działającym już na rynku regulowanym - zapewnić bardziej proporcjonalne wymogi raportowania do ich możliwości wynikających z wielkości spółki.

Zachęcamy do lektury felietonów Prezesa Zarządu Mirosława Kachniewskiego w tym temacie: Wielka batalia małych spółekLSME - duże wyzwanie dla małych spółek, "Pomnik Nieznanego Regulatora".

Data aktualizacji: 2024-07-11

Szybkie menu