Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

SEG przekazało do EFRAG opinię ws. projektu LSME dla MŚP z rynku regulowanego

Data publikacji: 2024-05-22

21 maja br. zakończyły się publiczne konsultacje EFRAG w sprawie projektów standardów LSME oraz VSME – czyli uproszczonych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju odpowiednio dla małych i średnich emitentów z rynku regulowanego (LSME) oraz pozostałych MŚP nienotowanych na rynku regulowanym (VSME). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniło ankietę EFRAG online dotyczącą LSME, a także załączyło do niej obszerną opinię o projekcie LSME oraz zbiorcze podsumowanie wyników uproszczonej ankiety SEG ws. LSME (odpowiedzi udzieliło 20 mniejszych emitentów).

Opinia SEG, którą także EuropeanIssuers (organizacja reprezentująca emitentów na poziomie UE) uwzględniła w całej rozciągłości w swoim stanowisku do EFRAG, była bardzo krytyczna. Kluczowe argumenty SEG dotyczyły następujących kwestii:

  • Projekt standardu LSME jest zbyt obciążający dla małych i średnich emitentów i został opracowany jako redukcja lub agregacja ujawnień z pełnych ESRS (redukcja ilości ujawnień o ok.40% w stosunku do pełnych ESRS, lecz ujawnianie nieproporcjonalnie dużej ilości ok. 500 danych przez MŚP notowane na rynku regulowanym w stosunku do kilkudziesięciu danych, które będą ujawniane dobrowolnie przez pozostałe MŚP, dla których opracowano faktycznie proporcjonalny standard do wielkości i możliwości mniejszych jednostek)
  • Dyrektywa CSRD nie przewidywała dwóch uproszczonych standardów, lecz wspólne uproszczone i proporcjonalne standardy dla wszystkich MŚP, które byłyby obowiązkowe tylko dla MŚP objętych CSRD i decydujących się na raportowanie danych ESG w ograniczonym zakresie (opcja z art.19a ust.6 dyrektywy ws. rachunkowości zmienionej przez CSRD) i z tego powodu dyrektywa przewidywała wspólną dla wszystkich MŚP granicę informacyjną w łańcuchu wartości (tj. że większe jednostki pod ESRS nie mogą od wszystkich MŚP w swoim łańcuchu wartości żądać innych/szerszych danych ESG, które nie byłyby określone w uproszczonym standardzie)
  • W opinii SEG prawdziwym uproszczonym standardem dla MŚP jest projekt VSME (złożony z trzech modułów) do którego powinno się dodać moduł czwarty z ograniczoną (w stosunku do projektu LSME) ilością dodatkowych ujawnień w przypadku MŚP notowanych na rynku regulowanym – to pozwoliłoby na obniżenie granicy informacyjnej w łańcuchu wartości do poziomu VSME dla wszystkich MŚP i byłoby zgodne z przepisami dyrektywy CSRD – zatem w miejsce LSME powinien zostać wydany jeden uproszczony standard złożony z czterech modułów
  • VSME został opracowany „od zera” na podstawie analiz EFRAG jakie są potrzeby informacyjne w zakresie ESG różnych interesariuszy (banków, partnerów biznesowych, inwestorów) i jest znacznie bardziej przyjazny użytkownikowi w porównaniu do ok.200 stron skomplikowanych przepisów dedykowanych dla notowanych MŚP, które są identycznej wielkości spółkami jak nienotowane MŚP i mają podobne zasoby i możliwości.

Dokumenty SEG przekazane do EFRAG:

  1. wypełniona ankieta do EFRAG
  2. pismo SEG do EFRAG z opinią ws. LSME
  3. zbiorcze wyniki uproszczonej ankiety SEG do mniejszych emitentów ws. LSME

Data aktualizacji: 2024-05-22

Szybkie menu