Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - RELACJA Z SEMINARIUM
Termin:

15.09.2010

18.09.2010

Miejsce:

Sala NewConnect warszawskiej GPW, ul. Książęca 4

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Hewitt Associates miały przyjemność zaprosić na seminarium "Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki", które odbyło się dnia 15 września 2010 roku na Sali NewConnect warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Wyniki ponad 30 badań prowadzonych przez Hewitt Associates od początku lat 90. XX wieku wykazały istotny związek między wzrostem efektywności zarządzania pracownikami a poprawą wyników ekonomicznych firmy. Przykładem jest badanie przeprowadzone na próbie 4 mln pracowników z 1500 firm, wykazujące zależność pomiędzy poziomem wskaźnika zaangażowania w firmie, a stopą całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy, czyli TSR. Firmy z tzw. strefy Najlepszych Pracodawców, charakteryzujących się poziomem zaangażowania powyżej 60%, osiągają TSR na poziomie o 24% wyższym od średniego, na co bez wątpienia mają wpływ wysoce zaangażowani pracownicy.

Podczas seminarium Hewitt Associates zaprezentował najnowsze wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy, które pozwaliły dowiedzieć się, m.in. w jaki sposób firmy mogą osiągać przewagę konkurencyjną dzięki swoim pracownikom. Przedstawione zostały zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników a wartością spółki. Wyniki, jakie w Badaniu uzyskały spółki giełdowe porównane zostały do średniej dla polskiego rynku, jak również do wyników Najlepszych Pracodawców. Pozwoliło to na zidentyfikowanie największych wyzwań dla spółek giełdowych w porównaniu do średniej dla Polski, Europy Środkowo - Wschodniej, jak również do Najlepszych Pracodawców. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, co motywuje i buduje zaangażowanie pracowników w spółkach giełdowych, przedstawione zostały analizy demograficzne, stanowiskowe, etc dla spółek giełdowych.

Dodatkowa informacja

Seminarium skierowane było do prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów ds. HR w spółkach giełdowych. Wydarzenie przeznaczone było wyłącznie dla członków SEG oraz gości Hewitt Associates.
Organizatorzy
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-29

Zobacz również:

Szybkie menu