Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych
Termin:

12.06.2013

Miejsce:

Siedziba kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na warsztat "Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych", który odbył się 12 czerwca 2013 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4).

Celem warsztatu było przedstawienie prawnych, podatkowych i biznesowych aspektów transakcji, w których spółki giełdowe mogą być stroną kupującą, sprzedającą lub przedmiotem transakcji. Omówione zostały różnice między transakcjami dokonywanymi na udziałach, akcjach spółek lub ich majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych częściach majątku). Przedstawiliśmy także, istotne z punktu widzenia minimalizowania ryzyka, warunki przygotowania transakcji, w tym w szczególności służące temu celowi zapisy umów transakcyjnych.

Poza czysto prawnymi aspektami, zwróciliśmy uwagę na wpływ, jaki na warunki transakcji mają podatki i kwestie biznesowe (wyniki finansowe i wycena).

W warsztatach udział mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek należących do SEG oraz goście kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Spotkanie było bezpłatne.

 Zadaj pytanie online (www.segnet.org.pl)

* Korzystanie z SEGnetu wymaga jednorazowej rejestracji.
* Dostęp tylko dla spółek giełdowych należących do Stowarzyszenia.

10:00 - 10:05
Powitanie uczestników
Przedstawiciele SEG, Danuta Pajewska, radca prawny i Krzysztof Libiszewski, radca prawny
10:05 - 10:25
Wstęp / Możliwe struktury transakcji fuzji i przejęć
10:25 - 10:45
Podatkowe uwarunkowania wpływające na strukturę transakcji fuzji i przejęć
Michał Nowacki Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner Wardyński i Wspólnicy
10:45 - 11:20
Proces due diligence i umowy związane z przeprowadzeniem transakcji
(list intencyjny, umowa o zachowanie poufności, umowa przedwstępna, itp.)


Kinga Ziemnicka Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy
11:00 - 11:45
Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi
11:20 - 11:30
Zagadnienia prawne procesu due diligence spółek publicznych / Dostęp do informacji


Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
11:45 - 12:00
Struktura transakcji fuzji i przejęć w kontekście przepisów o nabywaniu znacznych pakietach akcji spółek publicznych


Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
12:00 - 12:20
Obowiązki informacyjne spółek publicznych w transakcjach fuzji i przejęć


Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
12:20 - 13:15
Proces due diligence i wycena przedsiębiorstwa / Aspekty biznesowe


dr Andrzej Wrębiak Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.
13:15 - 13:30
Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi
13:30 - 13:50
Klauzule w umowach fuzji i przejęć dotyczące zasad rozliczeń pomiędzy stronami

(transakcje oparte na konceptach locked-box, completion-accounts i earn-outs, kapitał obrotowy, etc.)

Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
dr Andrzej Wrębiak Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.
13:50 - 14:10
Opcje na nabycie udziałów lub akcji, transakcje typu drag & tag
14:10 - 14:45
Zasady odpowiedzialności stron umowy M&A – Oświadczenia i zapewnienia
(representations&warranties), typy oświadczeń i natura odpowiedzialności za ich naruszenie, sellers’ knowledge, purchaser’s knowledge, rozmiar szkody, ograniczenia odpowiedzialności, dd findings, kary umowne)
Krzysztof Libiszewski Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Kinga Ziemnicka Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy
14:45 - 15:00
Zakończenie seminarium
Organizatorzy

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-10-07

Zobacz również:

Szybkie menu