Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego
Termin:

04.10.2017

Miejsce:

Centrum Giełdowe w Warszawie, Sala Forum - poziom 1 (ul. Książęca 4)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego", która odbyła się 4 października 2017 roku w Centrum Giełdowym w Warszawie, Sala Forum - poziom 1 (ul. Książęca 4). Partnerem spotkania była Kancelaria BSJP.

W trakcie pierwszej części konferencji skupiliśmy się na wybranych zagadnieniach odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego. Dyskutowaliśmy na temat prowadzenia spraw i reprezentacji spółki (sposoby reprezentacji, reprezentację jednoosobową i łączną, skuteczność podziału zadań). Następnie prelegenci omówili zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce (podstawy prawne odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę oraz znaczenie regulaminu zarządu). Przedstawiono także wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce (istota absolutorium, pozycja spółki i wspólników po udzieleniu absolutorium). W dalszej kolejności prelegenci skoncentrowali się na problematyce odpowiedzialności w sytuacji kryzysu finansowego spółki (fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników, zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki, zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki).

Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością z zakresu prawa pracy. Przedstawiono ogólne uwagi dotyczące reprezentacji spółki w sprawach z zakresu prawa pracy (reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia, wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu, osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników). Uczestnicy konferencji poznali podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie (zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, rejestracja spółki i jej pracowników, wykonywanie umów o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy). Tematyka ostatniej prelekcji dotyczyła zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Omówione zostały następujące kwestie: reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu, odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki, ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu, wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowe informacje

Konferencja skierowana jest do członków zarządów i działów prawnych spółek giełdowych.
11:00 - 11:25
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:25 - 11:30
Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
BLOK I: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego
11:30 - 13:00
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
 • Sposoby reprezentacji
 • Reprezentacja jednoosobowa, reprezentacja łączna
 • Skuteczność podziału zadań

Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce

 • Podstawy prawne odpowiedzialności
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie regulaminu zarządu

Wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce

 • Istota absolutorium
 • Pozycja spółki po udzieleniu absolutorium
 • Pozycja wspólników po udzieleniu absolutorium

Odpowiedzialność w sytuacji kryzysu finansowego spółki

 • Fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników
 • Zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki
 • Zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Christoph Garschynski Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
13:00 - 13:30
Przerwa kawowa
BLOK II: Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy
13:30 - 15:00
Reprezentacja spółki w sprawach z zakresu prawa pracy - uwagi ogólne
 • Reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia
 • Wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu
 • Osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników

Podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (forma, obowiązki informacyjne, akta osobowe, świadectwa pracy)
 • Rejestracja spółki i jej pracowników
 • Wykonywanie umów o pracę (czas pracy, wynagrodzenie, mobbing, dyskryminacja, molestowanie)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę

 • Reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki
 • Ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu
 • Wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Christoph Garschynski Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
15:00 - 16:00
Lunch
Zdjecie prelegenta dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Christoph Garschynski

Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak

Zdjecie prelegenta Joanna Wcisło-Jaśkowska

LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak

Partner
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-28

Zobacz również:

Szybkie menu