Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
Termin:

18.01.2017

Miejsce:

Sala KDPW (ul. Książęca 4, Warszawa)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG", która odbyła się 18 stycznia 2017 roku w sali KDPW, VI piętro - wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerem spotkania był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Podczas spotkania omówiliśmy między innymi zakres i stan prac nad implementacją Dyrektywy 2014/95/UE, kto podlega nowym obowiązkom w zakresie raportowania oraz co powinno zawierać sprawozdanie w sprawie informacji niefinansowych. Zastanowiliśmy się również, na bazie 10-letniego doświadczenia, jak się przygotować i na co zwracać uwagę podczas raportowania informacji niefinansowych. W dalszej części konferencji dyskutowane były zagadnienia związane z wyborem odpowiedniego standardu raportowania, identyfikacją ryzyka i badaniem istotności oraz nadzorem nad raportowaniem informacji niefinansowych.


Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Transmisja

Transmisję on-line przeprowadził Unicomp-WZA


11:00 - 11:35
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:35 - 11:40
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:40 - 12:10
Implementacja Dyrektywy 2014/95/UE - zakres, stan prac
 • Dyrektywa 2014/95/UE a Ustawa o Rachunkowości
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian w Ustawie o Rachunkowości
 • Sprawozdanie w sprawie informacji niefinansowych w relacji do sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Joanna Dadacz Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
12:10 - 12:30
Kto podlega nowym obowiązkom w zakresie raportowania?
 • Obowiązki dwóch grup podmiotów: 250+ oraz 500+
 • Jak liczyć pracowników na potrzeby ustalenia progów?
 • Obowiązki podmiotu w grupie kapitałowej i w łańcuchu dostaw
Agnieszka Lechman-Filipiak Partner, DLA Piper Wiater
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:30 - 12:50
Co powinno zawierać sprawozdanie w sprawie informacji niefinansowych?
 • Opis kluczowych ryzyk i sposobu zarządzania nimi
 • Czym są polityki w istotnych obszarach i jak określić ich skutki?
 • Dobór kluczowych wskaźników i sposób ich przedstawienia
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Paweł Wieliczko Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, Equity Market Consulting Group
12:50 - 13:10
10-letnie doświadczenia w raportowaniu informacji niefinansowych: jak się przygotować, na co zwracać uwagę?
 • Właściwy wybór obszarów działalności spółki podlegających raportowaniu oraz ustalenie kluczowych grup interesariuszy
 • Organizacja zespołu gromadzącego dane i przygotowującego raport
 • Tryb pracy nad raportem w sprawie informacji niefinansowych
Monika Kulik Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Wydział CSR i Sponsoringu, Orange Polska
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:10 - 13:40
Przerwa kawowa

13:40 - 14:00
GRI, Global Compact, SIN i inne: jaki standard raportowania wybrać?
 • Przegląd najbardziej popularnych międzynarodowych standardów raportowania informacji niefinansowych
 • Kompatybilność standardów i relacje pomiędzy nimi
 • Jak dobrać standard do specyfiki spółki?
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
dr Jacek Dymowski Redaktor Naczelny Standardu Informacji Niefinansowych
14:00 - 14:40
Dyskusja panelowa: Identyfikacja ryzyk i badanie istotności
 • Określenie głównych grup interesariuszy spółki, które należy wziąć pod uwagę w analizie
 • Metody ustalenia istotności poszczególnych obszarów działalności spółki, które powinny podlegać raportowaniu
 • Określenie kluczowych ryzyk i sposobów zarządzania nimi

Uczestnicy:

Justyna Biernacka, Partner, MATERIALITY

Monika Kaczorek, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Marek Sawicki, Counsel, DLA Piper Wiater


Prelegent:

Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:40 - 15:00
Nadzór nad raportowaniem informacji niefinansowych
 • Zakres nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad raportowaniem informacji niefinansowych
 • Planowane zmiany w Rozporządzeniu w sprawie raportów bieżących i okresowych
 • Możliwe sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z nowelizacji Ustawy o Rachunkowości
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:00 - 15:30
Lunch

Partner
Partner Technologiczny
Patroni Medialni

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu