Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
Termin:

28.04.2010

Miejsce:

Sala Notowań w budynku GPW

Program:

Program dostępny wkrótce

Udział:

Fizycznie

28 kwietnia 2010 roku w Sali Notowań w budynku GPW w Warszawie odbyło się seminarium Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PKF Consult Sp. z o.o.

Linia między rachunkowością kreatywną, a fałszerstwem jest niezwykle cienka. W tym kontekście uczestnicy seminarium usłyszeli o odpowiedzialności Zarządu, Rady Nadzorczej, audytora za sprawozdawczość spółki. Poruszona została tematyka wiarygodności sprawozdania finansowego, kreowania wyniku poprzez politykę rachunkowości - bowiem od polityki rachunkowości zależy sposób wyceny majątku oraz wyniku finansowego.

W trakcie trwania seminarium eksperci wskazali na te przepisy ustawy, w których występuje możliwość "modelowania" zasad wyceny przez spółkę. Natomiast studium przypadku pokało jak zmienia się obraz sytuacji majątkowej spółki na skutek np.:

  • transakcji kapitałowych kreowanych wyłącznie dla potrzeb poprawy ekonomicznego wizerunku firmy bez zmian o charakterze operacyjnym,
  • zmian wycen z wartości historycznej na wartość godziwą (w tym w MSR) i konsekwencje tych zmian w sprawozdaniu,
  • zmian polityki rachunkowości w zakresie wyceny rezerw, należności, zapasów oraz wpływu na wynik finansowy i kapitały własne. 

Udział  w seminarium był bezpłatny.

Dodatkowa informacja

Seminarium przeznaczone było wyłącznie dla członków SEG.

Spotkanie było adresowane do członków zarządu, dyrektorów finansowych, główych księgowych oraz pracowników działu księgowości, sporządzających sprawozdania finansowe.

Organizatorzy

Data aktualizacji: 2021-07-23

Zobacz również:

Szybkie menu