Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja regionalna SEG: Kraków 2019
Termin:

08.10.2019

Miejsce:

Niebieski Art Hotel w Sali River na II piętrze (ul. Filsacka 3, Kraków)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz BDO Legal Łatała i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG: Kraków", która odbyła się 8 października 2019 roku Niebieski Art Hotel w Sali River na II piętrze (ul. Filsacka 3, Kraków).

W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutowali na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpoczęła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajęliśmy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

Warszawa - 25 września br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Wrocław - 10 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Gdańsk - 15 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Poznań - 29 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG
10:40 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Wiesław Łatała Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
11:00 - 11:30
Praktyka nadzorcza MAR
 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
Wiesław Łatała Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:30 - 12:00
Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Polityka wynagrodzeń (efektywne wypracowanie polityki, wdrożenie, potencjalna odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej)
 • Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (wdrożenie nowych regulacji, skutki potencjalnych naruszeń)
 • Dostęp do struktury akcjonariatu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Wiesław Łatała Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:00
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Staranność w wyborze i staranność w nadzorze
 • Środki zapobiegawcze i sankcje
 • Nowe zasady odpowiedzialności – prosta spółka akcyjna
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Dorota Szlachetko-Reiter Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
13:00 - 13:30
Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Nowe rozporządzenie prospektowe
 • Crowdfunding
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Mateusz Nowak Prawnik w Kancelarii BDO Legal Łatała i wspólnicy, LLM
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 14:30
Trudne informacje poufne
 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Duda Radca Prawny, Partner, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:30 - 15:00
Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
Paweł Duda Radca Prawny, Partner, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Organizatorzy

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-08-25

Zobacz również:

Szybkie menu