Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk 2019
Termin:

15.10.2019

Miejsce:

Focus Hotel Premium GDAŃSK w Sali Lightroom (ul. Nad Stawem 5, Gdańsk)

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte Legal mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną SEG", która odbyła się 15 października 2019 roku w Focus Hotel Premium GDAŃSK w Sali Lightroom (ul. Nad Stawem 5, Gdańsk).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentowali nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutowali na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostępu do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji). W pierwszej części spotkania prelegenci omówili praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

Trzecia część konferencji rozpoczęła się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajęto się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Dodatkowe informacje

Wydarzenie skierowane było do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Pozostałe konferencje regionalne SEG:

Warszawa - 25 września br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Kraków - 8 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Wrocław - 10 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG
Poznań - 29 października br. - więcej o konferencji na stronie SEG

W przypadku zainteresowanie podobnymi wydarzeniami w innych częściach kraju, prosimy o kontakt z biurem SEG
10:40 - 10:55
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55 - 11:00
Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
11:00 - 11:30
Praktyka nadzorcza MAR
 • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF
 • Postępowania i sankcje administracyjne
 • Czynniki wpływające na wysokość sankcji
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
11:30 - 12:00
Trudne informacje poufne
 • Negocjacje kontraktu
 • Finansowa informacja poufna
 • Proces decyzyjny w grupie kapitałowej
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ryszard Manteuffel Partner, Deloitte Legal
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:00
Nowe zasady oferowania
 • Proces emisji obligacji
 • Wyjątki prospektowe
 • Crowdfunding
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
13:00 - 13:30
Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania
 • Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu
 • Klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej
 • Biznesowe implikacje nowych regulacji
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Maciej Wróblewski Partner Associate, Deloitte Legal
13:30 - 14:00
Przerwa kawowa
14:00 - 14:30
Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza
 • Polityka wynagrodzeń (efektywne wypracowanie polityki, wdrożenie, potencjalna odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej)
 • Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi (wdrożenie nowych regulacji, skutki potencjalnych naruszeń)
 • Dostęp do struktury akcjonariatu
Piotr Biernacki Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju
Ryszard Manteuffel Partner, Deloitte Legal
15:00 - 15:20
Programy motywacyjne dla osób zatrudnionych w spółkach publicznych oparte na akcjach
 • Czy warto stosować programy motywacyjne oparte na akcjach w spółkach publicznych i jaki powinien przyświecać im cel?
 • Jakie są zalety i wady stosowania programów motywacyjnych w spółkach publicznych, jako dodatkowej formy wynagradzania pracowników?
 • Jakie struktury programów motywacyjnych opartych na akcjach / papierach wartościowych wymiennych na akcjach są najczęściej stosowane w Polsce?
 • Na jakie kwestie podatkowe związane z rozliczaniem programów motywacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę?
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Łukasz Błażejczyk Radca prawny, Partner, Deloitte Legal
Organizatorzy

Magdalena Cieciura
Kontakt ws. Członkostwa w SEG

Magdalena Cieciura

Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 512 588 425

e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

Anna Grałek

Anna Grałek

Specjalista ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 502 545 550

e-mail: agralek@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-07-01

Zobacz również:

Szybkie menu