Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
Termin:

12.02.2013

13.02.2013

Miejsce:

Hotel OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Program:

Udział:

Fizycznie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC Legal, Salans, Unicomp-WZA, CMS Cameron McKenna, Gessel Koziorowski, K&L Gates, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy byli gospodarzami IV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który w tym roku przebiegał w nieco innej formule, jednak poruszane zagadnienia wciąż dotyczyły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kongres odbył się w dniach 12-13 lutego 2013 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Pierwszego dnia przedyskutowane zostały takie zagadnienia, jak: kworum na WZA, zmiana przedmiotu działalności, akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa oraz wybór rewidenta ds. szczególnych. Oprócz poszczególnych ‘case study’ zostały przedstawione ostatnie zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych i sposób ich wdrożenia przez spółki giełdowe. Po części merytorycznej odbyła się mniej oficjalna część Kongresu, którą rozpoczął turniej curlingowy. Po integracji sportowej uczestnicy zaproszeni zostali na Wieczór Ostatkowy w konwencji lat 70-tych, w trakcie którego towarzyszyła nam doskonała muzyka na żywo.

Jak co roku na drugi dzień Kongresu zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które były prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych zostały omówione zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki publicznej, m.in.:

nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych, programy motywacyjne w spółkach publicznych, własność intelektualna w spółce giełdowej, współpraca z konkurencją a zmowa cenowa, nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji WZ, emisja obligacji przez spółkę publiczną, polityka informacyjna emitenta, akcje nieme w obrocie giełdowym, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego, zmiany prawa a optymalizacje podatkowe oraz obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

Udział w Kongresie był bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogły wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (3.000 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu) bądź przystępując do Stowarzyszenia. Liczba miejsc była ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo miały spółki SEG. Uczestnicy sami pokrywali koszt zakwaterowania.

Dodatkowe Informacje

Kolejna, 5. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 4-5 marca 2014 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!
12:00 - 12:50
Rejestracja gości
12:50 - 13:00
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:00 - 14:00
DPSN na GPW - ostatnie zmiany i sposób ich wdrożenia przez spółki giełdowe
Agnieszka Gontarek Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
14:00 - 14:45
Lunch
Walne zgromadzenie akcjonariuszy w praktyce
14:45 - 15:15
Kworum na WZA
 • kworum wymagane przy głosowaniu różnych uchwał
 • praktyczne problemy z wyliczaniem kworum
 • obecność na WZA a udział w głosowaniu
Uczestnicy:
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Beata Kiedrowicz, Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Prelegenci:
Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
15:15 - 15:45
Zmiana przedmiotu działalności
 • pojęcie istotności zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa
 • głosowanie imienne
Uczestnicy:
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Prelegenci: 
Beata Kiedrowicz Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
Prof. Katarzyna Bilewska Partner, Dentons
15:45 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 16:45
Akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa
 • nowa emisja akcji uprzywilejowanych
 • głosowanie akcjonariuszy uprzywilejowanych w grupach
 • możliwości odwołania nieodwołalnego pełnomocnictwa
Uczestnicy:
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA, Partner, K&L Gates
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Prelegenci: 
Beata Kiedrowicz Partner, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
16:45 - 17:15
Wybór rewidenta ds. szczególnych
 • rewident ds. szczególnych jako uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych
 • powołanie rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza większościowego
 Uczestnicy:
Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Prelegenci:
Andrzej Mikosz Partner, K&L Gates
Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
17:30 - 19:30
Turniej curlingowy poprzedzony pokazem i szkoleniem
20:00 - 00:00
Wieczór Ostatkowy
w konwencji lat 70-tych,połączony z kolacją i muzyką na żywo
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
Partner Strategiczny
Partnerzy
Patroni
Główny Partner Medialny
Patroni Medialni
Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, Counsel PwC Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • spółki giełdowe jako administratorzy danych osobowych akcjonariuszy
 • planowane zwiększenie obowiązków związanych z uniezależnieniem administratorów bezpieczeństwa informacji
 • planowane zmniejszenie obowiązków rejestracyjnych
 • projekt nowego rozporządzenia UE, które zastąpi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych - co zmieni się w działalności spółek?

Monika Sojda-Gerwatowska

Monika Sojda-Gerwatowska

Radca Prawny PwC Legal

Życiorys
Mateusz Ordyk

Mateusz Ordyk

Starszy Prawnik PwC Legal

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • kryteria wyboru instrumentu finansowego (programy gotówkowe, programy akcyjne, programy fantomowe)
 • regulaminy programów motywacyjnych
 • obowiązki spółek publicznych w związku z programami pracowniczymi, w świetle przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz przepisów o ofercie publicznej, z uwzględnieniem planowanych zmian do tej ustawy (memorandum informacyjne, informacje poufne, raporty bieżące)
Małgorzata Darowska

Małgorzata Darowska

Radca Prawny Salans

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • kategorie praw własności intelektualnej
W jakich obszarach działalności należy identyfikować potrzebę regulowania kwestii związanych z prawami własności intelektualnej?

 • nabywanie praw własności intelektualnej i korzystanie na podstawie licencji
Jak poprawnie sformułować umowę przeniesienia praw i umowę licencyjną? Dostosowanie umowy do celów biznesowych związanych z nabyciem prawa.

 • właściwe zabezpieczenie praw i ochrona wytworów chronionych wytworzonych przez spółkę – utwory pracownicze, know-how
Umowy z pracownikami i osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych

 • ochrona know-how, tajemnica przedsiębiorstwa
Możliwości prawne związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, warunki egzekwowania ochrony

 • strategie i instrumenty ochrony praw własności intelektualnej
 • wewnętrzne regulacje spółki umożliwiające zarządzanie prawami własności intelektualnej
 • audyt praw własności intelektualnej 
 • prawa własności intelektualnej w transakcjach (M&A, sprzedaż przedsiębiorstwa, franchising)
Agnieszka Stefanowicz-Barańska

Agnieszka Stefanowicz-Barańska

Partner Salans

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • wymiana informacji między konkurentami - kiedy rozwiązywanie problemu asymetrii informacji staje się problemem prawa konkurencji?
 • praktyczne uzgodnienia a praktyka uzgodniona - wskaż pięć różnic
 • lunch z konkurentem - menu tematów, które mogą wywołać niestrawność
 • kooperacja a zmowa - kontakty z konkurentami na zebraniach stowarzyszeń branżowych
 • einmal ist kein mal?
 • Informacje strategiczne, informacje (nie)historyczne, informacje niejawne, tajemnica handlowa - czy w ogóle można o czymś rozmawiać?
 • zbieranie i agregowanie danych o sprzedaży członków stowarzyszenia
 • uchwała o wzroście cen - czyli jak prowadzić obrady, aby uniknąć antykonkurencyjnego porozumienia
 • to nie my, to oni - czyli jak skutecznie dystansować się od działań członków stowarzyszenia
 • dzień dobry, tu konkurent - czyli co zrobić z niechcianą informacją

Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • nowe formy przygotowywania materiałów na walne zgromadzenia
 • nowe możliwości grupowania pełnomocnictw i wykonywania z nich prawa głosu
 • nowe możliwości szybkiego tworzenia dowolnych zestawień procentowych w zakresie kapitału zarejestrowanego i obecnego na walnym zgromadzeniu
 • nowe możliwości w zakresie szybkiego tworzenia grup akcjonariuszy i realizacji głosowań takimi grupami
Beata Binek

Beata Binek

Starszy Prawnik, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Życiorys
Dariusz Greszta

Dariusz Greszta

Partner, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Życiorys
Rafał Kluziak

Rafał Kluziak

Prawnik CMS Cameron McKenna

Życiorys
Arkadiusz Michaliszyn

Arkadiusz Michaliszyn

Partner CMS Cameron McKenna

Życiorys
Cezary Pyszkowski

Cezary Pyszkowski

Dyrektor UniCredit Poland

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • praktyczne zagadnienia nabywania akcji własnych przez spółki publiczne w kontekście zagadnień korporacyjnych, regulacji rynku kapitałowego, podatkowych oraz aspektów finansowych
Leszek Koziorowski

Leszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Życiorys
Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Wspólnik, Radca Prawny Kancelaria GESSEL

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • dopuszczalność emisji obligacji w świetle zobowiązań z umów kredytowych spółki
 • emisja publiczna a niepubliczna (zalety i wady)
 • atrakcyjność obligacji dla inwestorów instytucjonalnych ze względu na rodzaj zabezpieczeń
 • rola administratora zabezpieczeń i współpraca z nim
 • obowiązki informacyjne spółki do czasu wykupu obligacji
Jakub Pitera

Jakub Pitera

Associate, K&L Gates

Życiorys
Bartosz Niemczynowicz

Bartosz Niemczynowicz

Associate K&L Gates

Życiorys
Andrzej Mikosz

Andrzej Mikosz

Partner, K&L Gates

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • przesłanki, kształt oraz zakres raportów bieżących po wejściu w życie zmiany przepisów uchylającej rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych emitentów
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Doradca Podatkowy Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys
Marcin Marczuk

Marcin Marczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Życiorys
Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab Marek Wierzbowski

Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
Status spółki publicznej to niemal ciągła interakcja z regulatorem.
W ramach naszej prezentacji omówimy:

 • uzyskiwanie zgód, zezwoleń KNF (dodatkowe pytania i żądania dokumentacyjne, przedłużanie się postępowania)
 • postępowania, w którym KNF przysługuje prawo sprzeciwu
 • zapotrzebowania informacyjne KNF
 • postępowanie wyjaśniające KNF
 • postępowanie zmierzające do nałożenia sankcji
 • Przewodniczący KNF jako pokrzywdzony
Akcje nieme w obrocie giełdowym
Pierwsza próba za nami, co dalej:

 • Konstrukcja akcji niemej
 • Uprawnienia z majątkowe akcji niemej
 • Rozróżnienie praw i obowiązków z akcji zwykłej i uprzywilejowanej a akcji niemej,
 • Akcja niema w obrocie regulowanym
 • Kres akcji niemej   
S.K.A. jako narzędzie optymalizacji podatkowej w 2013 r. i latach następnych

 • Opodatkowanie akcjonariusza S.K.A. 2013 - interpretacje organów i orzecznictwo NSA
 • Realizacja programów menedżerskich za pośrednictwem S.K.A.
 • Restrukturyzacja grupy kapitałowej z wykorzystaniem S.K.A.
Kinga Ziemnicka

Kinga Ziemnicka

Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Danuta Pajewska

Danuta Pajewska

Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys
Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • wykonywanie obowiązków ujawniania stanu posiadania akcji, zwłaszcza tych związanych z transakcjami pośredniego nabycia akcji spółki publicznej
 • wpływ niewykonania obowiązku ujawnienia zmiany stanu posiadania na prawo wykonywania głosu z akcji
 • sposób postępowania spółki publicznej w przypadku zidentyfikowania niewykonania powyższych obowiązków lub wykonania ich z opóźnieniem - różnice w poglądach doktryny a praktyka
 • procesowe aspekty związane z nieprawidłowym wykonaniem obowiązków ujawnienia stanu posiadania - zaskarżanie podjętych uchwał, możliwości wstrzymania rejestracji podjętych uchwał w KRS
 • zabezpieczenia powództw oraz zabezpieczenia przed wpisem uchwał do KRS, case study

Agata Bednarczyk
Kontakt ws. Wydarzenia

Agata Bednarczyk

Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

tel.: 501 188 438

e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu