Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
II Kongres HR Spółek Giełdowych SEG - RELACJA
Termin:

12.03.2013

13.03.2013

Miejsce:

Polska

Program:

Udział:

Fizycznie

W dniach 12-13 marca 2013 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej odbył się II Kongres Human Resources Spółek Giełdowych SEG, którego gospodarzami byli: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, BPI Polska, PwC, Amrop, DLA Piper Wiater, Centrum Medyczne ENEL-MED, HR Partner, Mercer Marsh Benefits oraz Unicomp-WZA.

Tematyka tegorocznego Kongresu dotyczyła aspektów psychologicznych w zarządzaniu kadrami, a także ograniczania kosztów pracy poprzez zwiększanie efektywności. W dyskusji plenarnej wzięli udział najwybitniejsi eksperci i praktycy związani z tymi bardzo aktualnymi zagadnieniami. Mieliśmy okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami podnoszącymi efektywność pracy w czasie interesujących warsztatów tematycznych. Rozmawialiśmy o metodach pomiaru efektywności, o trudnościach związanych z budowaniem zespołu, o dynamice zespołów menedżerskich a także o wielu innych, gorących tematach związanych z obszarem działań HR.

Wydarzenia organizowane przez SEG zawierają nie tylko bogaty program merytoryczny, ale także aspekty integracyjne, które pozwalają na zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami wykonującymi podobne obowiązki w różnych spółkach. Tym razem wzięliśmy udział w profesjonalnym Turnieju Curlingowym, który pozwolił na nawiązanie doskonałych relacji pomiędzy uczestnikami Kongresu.

Mając na uwadze wszelkie ograniczenia i trudności jakie stoją przed osobami zarządzającymi działami HR, mamy nadzieję, iż zaproponowany przez SEG program ułatwił uczestnikom kongresu rozwiązywanie wielu skomplikowanych spraw w codziennej pracy.

Dodatkowe Informacje

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym, III Kongresie HR Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 9-10 kwietnia 2014 roku.


11:30 - 12:30
Rejestracja gości
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 13:45
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:15 - 15:30
Dyskusja panelowa I: Znaczenie aspektów psychologicznych w zarządzaniu kadrami
 • psychologia motywacji
 • psychologia zmiany
 • typy psychologiczne, a dobór środków przekazu
 • dynamika zespołu menedżerskiego
Paneliści:
Romeo Grzębowski, Prezes Zarządu, Extended DISC Polska
Artur Kaźmierczak, HR Consulting Director, PwC
Justyna Kubicka-Daab, Partner, Leadership & Assessment, Amrop
Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu, BPI Polska
Prelegent: 
Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:30 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 17:00
Dyskusja panelowa II: Ograniczanie kosztów pracy poprzez zwiększanie efektywności
 • bez kosztowe formy podnoszenia efektywności
 • narzędzia zwiększania motywacji – praktyczne przykłady
 • praca tymczasowa a efektywność organizacji
 • motywowanie pracowników w czasie kryzysu
Paneliści:
Witold Polkowski, Ekspert, HR Partner
Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner, Radca Prawny, DLA Piper Wiater
Andrzej Narkiewicz, Principal, Mercer Marsh Benefits
Alina Smolarek, Dyrektor Personalny, Centrum Medyczne ENEL-MED

Krzysztof Linow, Dyrektor Operacyjny, Adecco Polska
Prelegent:

Dariusz Witkowski Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
17:30 - 19:00
Drużynowy Turniej Curlingowy z cennymi nagrodami (poprzedzony pokazem oraz szkoleniem)
20:00 - 00:00
Kolacja przy muzyce na żywo
09:00 - 10:30
I TURA warsztatów tematycznych
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
II TURA warsztatów tematycznych
Zdjecie prelegenta Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zdjecie prelegenta Dariusz Witkowski

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partner Strategiczny
Partnerzy
Partner Technologiczny
Patroni
Patroni Medialni
Katarzyna Sobolewska

Katarzyna Sobolewska

BPI Polska Sp. z o. o.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 1. Psychologia zmiany – w jaki sposób ludzie reagują na zmiany w organizacji?
 2. Wykorzystanie metod badania typów osobowych w skutecznym zarządzaniu zmianą w organizacji w takich obszarach jak: 
 • Komunikacja w zmianie – jak się komunikować z różnymi typami?
 • Motywacja w zmianie – co motywuje różne typy?
 • Zarządzanie oporem wobec zmian – jak zarządzać oporem wobec zmian w odniesieniu do różnych typów?
Krzysztof Ogonowski

Krzysztof Ogonowski

Prezes Zarządu, BPI Polska

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Celem warsztatu jest przybliżenie najlepszych doświaczeń światowych i polskich w zakresie podnoszenia skuteczności zarządzania zmianą w organizacji. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Dlaczego najlpsze firmy w czasach kryzysu inwestują w rozwijanie kompetencji do zarządzanie zmianą w organizacji? Po co w firmie budować taką kompetencję?
 • Jakie są główne obszary wdrożenia?
 • Czy HR powinien brać udział we wdrażaniu kompetencji do zarządzania zmianą? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien się włączyć w ten proces?

Od czego zależy sukces wdrożenia kompetencji do zarządzania zmianą - w tym:

 • Jak zmobilizować Sponsorów do pełnienia ich ról w   zmianie?
 • Jak sprawić, żeby menedżerowie chcieli "sprzedawać" zmiany w swoich zespołach?
 • Jak powiązać zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą i nie "utonąć" w procedurach?
 • Co zrobić, żeby nie stworzyć kolejnego zestawu procedur i instrukcji, a zamiast tego dać narzędzia wspierające zmiany w organizacji?

Warsztat będzie oparty o przykłady z realnych wdrożeń, z wykorzystaniem narzędzia do analizy dojrzałości organizacji do zarządzania zmianą PROSCI.
Barbara Mierzejewska

Barbara Mierzejewska

PwC

Życiorys
Agnieszka Mrówka

Agnieszka Mrówka

PwC

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Dlaczego niektóre globalne plany motywacyjne sprawdzają się w warunkach polskich a inne niekoniecznie? Skuteczność globalnych planów motywacyjnych w kontekście ekonomicznym i psychologicznym.
 • Jakie czynniki wpływają na zwiększenie efektywności globalnego planu motywacyjnego wdrażanego lokalnie?
 • Czym różnią się oczekiwania polskich menedżerów od menedżerów w innych krajach?
 • W jaki sposób należy odnosić się do wytycznych Grupy Kapitałowej w zakresie wdrożenia globalnego programu w warunkach lokalnych?

Warsztat będzie składał się z krótkiej części prezentacyjnej i rozbudowanej praktycznej - business case opracowany na potrzeby Kongresu.

Magdalena Zadrożniak

Magdalena Zadrożniak

PwC

Życiorys
Marcin Fidecki

Marcin Fidecki

PwC

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Podczas warsztatów:
 • przedstawimy metody badania efektywności organizacyjnej
 • zastosujemy badanie Saratoga do analizy przypadku i wykorzystania do poszukiwania optymalizacji
 • przedstawimy sposoby lepszego wykorzystania funduszu płacowego
 • przedstawimy narzędzie do planowania działań związanych ze zmianami organizacyjnymi
Justyna Kubicka-Daab

Justyna Kubicka-Daab

Partner Amrop

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Dlaczego nie tak łatwo stworzyć team? Dynamika zespołów menedżerskich w czasach trudnych, i nie tylko…

 • Jakie zespoły uważane są za najbardziej efektywne?
 • Jakie czynniki zmieniają atmosferę współpracy w zespole?
 • Styl funkcjonowania jednostek a styl zespołu
 • Przykłady z wybranych projektów
Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, DLA Piper Wiater

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Niestandardowe formy zatrudnienia – narzędzie ochrony przed zmienną koniunkturą?
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy:  Job- sharing,  work- sharing, praca na wezwanie, praca przerywana
 • umowy terminowe
 • telepraca
 • nietypowe formy zatrudnienia ze względu na konfigurację podmiotową: subkontrakt, wypożyczanie pracowników,  praca tymczasowa
Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, DLA Piper Wiater

Życiorys
Marta Gil-Gilewska

Marta Gil-Gilewska

Centrum Psychologii, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

Prokrastynacja/ odkładanie działania w pracy

Odwlekanie działania, kończenie zadań na ostatnią chwilę osłabia efektywność pracy i nie pozwala czerpać pełnej satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Utrudnia także pracę zespołową i może niepochlebnie wpływać na ogólną ocenę pracownika.

Seminarium ma pomóc uczestnikom zaobserwować ich indywidualne mechanizmy opóźniające kończenie zadań i zastosować uniwersalne kroki, które wyuczą większej samodyscypliny, tym samym większej efektywności i satysfakcji z pracy oraz zmniejszenia wywoływanej presji czasu.

Program – informacje szczegółowe:

 • Dlaczego odkładamy działanie.
 • Indywidualne sposoby odkładania działania.
 • Jak ze sobą rozmawiać: wewnętrzny krytyk vs. tworzenie poczucia bezpieczeństwa.
 • Metoda marchewki zamiast kija – znaczenie rozrywki/czasu wolnego.
 • Metody porzucania prokrastynacji:
 • Planowanie z uwzględnieniem odpoczynku i zastosowanie wstecznego kalendarza.
 • Jak radzić sobie z obawą przed porażką.
 • Znaczenie wytrwałości.
 • Zarządzanie czasem – realne planowanie – odwrócony harmonogram.
 • Waga i motywująca siła satysfakcji z pracy.
Witold Polkowski

Witold Polkowski

HR Partner Sp. z o.o.

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 • korzyści dla pracodawców wynikające z wprowadzania wydłużonych okresów rozliczeniowych, możliwość dzielenie okresu rozliczeniowego i  tworzenia banku czasu pracy;
 • tryb konsultacji ze związkami - blokowanie rozwiązań;
 • konsultacje z przedstawicielem pracowników, tryb wyłaniania przedstawiciela, ochrona stosunku pracy przedstawiciela pracowników.

Współpraca ze związkami zawodowymi w świetle uchwały Sądu Najwyższego w sprawie zakazu żądania ujawnienia listy członków związków zawodowych.

 • pluralizm związkowy na szczeblu pracodawcy - rekordzista Poczta Polska współpracuje z 70 zakładowymi organizacjami związkowymi,
 • utajnianie list członków związku przez organizacje związkowe;
 • zasady współpracy z organizacjami związkowymi w świetle nowych interpretacji;
 • oczekiwania związków zawodowych, co do nowych zasad współpracy.
Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

Mercer Marsh Benefits

Życiorys

OPIS WARSZTATU

 1. Struktura wynagrodzeń (wynagrodzenie podstawowe i zmienne, świadczenia( i funkcje realizowane przez poszczególne elementy
 2. Czy istnieje "właściwa struktura wynagrodzeń - po co firmom świadczenia"? - perspektywa pracodawcy a perspektywa pracownika
 3. Przykłady optymalizowania kosztów wynagrodzeń:
 • likwidacja - restrukturyzacja nagród jubileuszowych (wpływ na rachunek wyników spółki)
 • współfinansowanie kosztów świadczeń przez pracowników (podział kosztów pomiędzy pracodawcę, a pracownika, koncepcja matching contribution, itp.)
 • metody optymalizacji kosztów ubezpieczeń osobowych

Joanna Bielecka

Joanna Bielecka

Manager ds. Komunikacji z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG

tel.: (22) 826 26 89

e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

Jolanta Sularz

Jolanta Sularz

Kontakt w sprawie Kongresu

tel.: (22) 622 17 20 / 504 139 111

e-mail: hr@seg.org.pl

Data aktualizacji: 2021-06-25

Zobacz również:

Szybkie menu