Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

OBOWIĄZUJE

W dniu 13 bm. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link) wymagające identyfikacji i zgłoszenia do Rejestru osób fizycznych będących ostatecznymi właścicielami przedsiębiorstw. 

Informacje ogólne 

W dniu 13 bm. weszły w życie przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link) wymagające identyfikacji i zgłoszenia do Rejestru osób fizycznych będących ostatecznymi właścicielami przedsiębiorstw. Wprawdzie wprost nie dotyczą one spółek publicznych, ale wymagają identyfikacji i zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych spółek zależnych od emitenta, co w praktyce pociąga za sobą konieczność identyfikacji beneficjentów rzeczywistych emitenta. Ponadto, jeśli istotnymi akcjonariuszami (powyżej 25% akcji) lub dysponentami głosów (powyżej 25% głosów, w tym na podstawie porozumień) spółek giełdowych nie są osoby fizyczne, to ci akcjonariusze i dysponenci także powinni dokonać identyfikacji i zgłoszenia rejestrów rzeczywistych. Należy uzupełnić, iż nawet jeśli emitenci nie podlegają obowiązkowi identyfikacji i zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, to mogą być zobowiązani do przekazania takich informacji jako klienci instytucji finansowych.

Tematyka CRBRz była poruszana podczas kliku konferencji SEG, ale identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w grupie kapitałowej jest na tyle indywidualnym procesem, że w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod adres e-mail: regulacje@seg.org.pl

 Q&A

Poniżej zamieszczamy Q&A dotyczące tematyki Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Q&A: CRBRz Najważniejsze postanowienia - Magdalena Kordas, Olesiński i Wspólnicy 

Q&A: CRBRz w grupie kapitałowej - jak zidentyfikować beneficjenta? Paulina Szewc, Olesiński i Wspólnicy 

Q&A: Trudne przypadki identyfikacji beneficjenta - Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, KMD Legal 

Q&A: Odpowiedzialność osobista i praktyczne aspekty zgłaszania - Arkadiusz Górski, KMD Legal 

 

interpretacja definicji beneficjenta rzeczywistego

 W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów o CRBR,  SEG skierowało do Ministerstwa Finansów zapytanie dotyczące interpretacji definicji beneficjenta zastępczego (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte) w kontekście grup kapitałowych. W dniu 5 marca otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów odpowiedź, że nie udziela interpretacji i opinii prawnych w sprawach indywidualnych. Zapytania bądź wnioski o opinie prawne dotyczące CRBR zakwalifikowane jako wymagające dodatkowego wyjaśnienia są wraz z odpowiedzią opublikowane na stronie internetowej. Odpowiedź na pytanie SEG, o to kto jest beneficjentem zastępczym w przypadku niemożności ustalenia beneficjenta rzeczywistego (czy członkowie zarządu spółki córki czy spółki matki) znalazła się w Q&A na stronie Ministerstwa w pozycji 28.

Jednocześnie przypominamy, że szersze informacje o CRBR znajdują się w kalendarium regulacyjnym SEG

WAŻNE: Zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych spółek na dzień 13 października 2019 r. wpisanych do KRS należy dokonać najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu