Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Parkiet, Mirosław Kachniewski, ESRS 2 - ujawnienia podstawowe

Data publikacji: 2023-09-21

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał felieton do Parkietu: 

"Rozpoczęta w ostatnim tygodniu kampania edukacyjna SEG dotycząca ESRS-ów pozwoliła na dokonanie dość oczywistej obserwacji, że duża część uczestników rynku nie zadała sobie dotychczas trudu lektury standardów. Tym ważniejsze wydaje się przybliżenie, o co w nich chodzi. Dziś zatem napiszę o ESRS 2.Standard przekrojowy ESRS 2 zawiera ujawnienia ogólne wymagane od wszystkich emitentów raportujących zgodnie z wymogami dyrektywy NFRD (ok. 150 największych spółek giełdowych) począwszy od raportów za 2024, a rok później obejmie kolejnych ok. 3500 podmiotów (w tym spółki nienotowane). Standard ten podzielony jest na pięć rozdziałów dotyczących odpowiednio informacji o: samym raporcie, ładzie korporacyjnym, strategii, zarządzaniu wpływami (I), ryzykami (R) i szansami (O) oraz o miernikach i celach. Oczywiście wszystko to należy rozumieć w kontekście czynników zrównoważonego rozwoju, nie zaś w odniesieniu do dotychczas stosowanych kanonów funkcjonowania spółek."

Zachęcamy do lektury felietonu w Parkiecie (2023-09-21, str. 16) oraz na parkiet.com 

Data aktualizacji: 2023-09-21

Zobacz również:

Szybkie menu